Od Św. Piotra do Franciszka

św. Piotr

św. Linus

św. Anaklet I

św. Klemens I

św. Ewaryst

św. Aleksander I

św. Sykstus I

św. Telesfor

św. Higinus

św. Pius I

św. Anicet

św. Soter

św. Eleuteriusz

św. Wiktor I

św. Zefiryn

św. Kalikst I

św. Urban

św. Poncjan

św. Anterus

św. Fabian

św. Korneliusz

św. Lucjusz I

św. Stefan I

św. Sykstus II

św. Dionizy

św. Feliks I

św. Eutychian

św. Gajus

św. Marcelin

św. Marceli I

św. Euzebiusz

św. Milcjades

św. Sylwester I

św. Marek

św. Juliusz I

Liberiusz

św. Damazy I

św. Syrycjusz

św. Anastazy I

św. Innocenty I

św. Zozym

św. Bonifacy I

św. Celestyn I

św. Sykstus III

św. Leon I Wielki

św. Hilary

św. Symplicjusz

św. Feliks III

św. Gelazy I

Anastazy II

św. Symmach

św. Hormizdas

św. Jan I

św. Feliks IV

Dioskur

Bonifacy II

Jan II

św. Agapit I

św. Sylweriusz

Wigiliusz

Pelagiusz I

Jan III

Benedykt I

Pelagiusz II

św. Grzegorz I Wielki

Sabinian

Bonifacy III

św. Bonifacy IV

św. Adeodat I

Bonifacy V

Honoriusz I

Seweryn

Jan IV

Teodor I

św. Marcin I

św. Eugeniusz I

św. Witalian

Adeodat II

Donus

św. Agaton

św. Leon II

św. Benedykt II

Jan V

Konon

św. Sergiusz I

Jan VI

Jan VII

Syzyniusz

Konstantyn I

św. Grzegorz II

św. Grzegorz III

św. Zachariasz

Stefan II

Stefan III

św. Paweł I

Stefan IV

Hadrian I

św. Leon III

Stefan V

św. Paschalis I

Eugeniusz II

Walentyn

Grzegorz IV

Sergiusz II

św. Leon IV

Benedykt III

św. Mikołaj I Wielki

Hadrian II

Jan VIII - IX

Marynus I

św. Hadrian III

Stefan VI

Formozus

Bonifacy VI

Stefan VI - VII

Roman

Teodor II - III

Jan IX - X

Benedykt IV

Leon V

Sergiusz III

Anastazy III - IV

Lando

Jan X - XI

Leon VI

Stefan VII - VIII

Jan XI - XII

Leon VII

Stefan VIII - IX

Marynus II

Agapit II

Jan XII - XIII

Leon VIII

Benedykt V

Jan XIII - XIV

Benedykt VI

Benedykt VII

Jan XIV - XV

Jan XV - XVI

Grzegorz V

Sylwester II

Jan XVII - XVIII

Jan XVIII - XIX

Sergiusz IV

Benedykt VIII

Jan XIX - XX

Benedykt IX

Sylwester III

Grzegorz VI - VII

Klemens II

Damazy II

św. Leon IX

Wiktor II

Stefan X

Mikołaj II

Aleksander II

św. Grzegorz VII - VIII

bł. Wiktor III

bł. Urban II

Paschalis II

Gelazy II

Kalikst II

Honoriusz II - III

Innocenty II

Celestyn II - III

Lucjusz II

bł.  Eugeniusz III

Anastazy IV - V

Hadrian IV

Aleksander III

Lucjusz III

Urban III

Grzegorz VIII - X

Klemens III - IV

Celestyn III - IV

Innocenty III - IV

Honoriusz III - IV

Grzegorz IX - XI

Celestyn IV - V

Inocenty IV - V

Aleksander IV

Urban IV

Klemens IV - V

bł. Grzegorz X - XII

bł. Innocenty V - VI

Hadrian V

Jan XXI

Mikołaj III

Marcin IV- II

Honoriusz IV - V

Mikołaj IV

św. Celestyn V - VI

Bonifacy VIII

bł. Benedykt XI

Klemens V - VI

Jan XXII

Benedykt XII

Klemens VI - VII

Innocenty VI - VII

bł. Urban V

Grzegorz XI - XIII

Urban VI

Bonifacy IX

Innocenty VII - VIII

Grzegorz XII - XIV

Marcin V - III

Eugeniusz IV

Mikołaj V - VI

Kalikst III - IV

Pius II

Paweł II

Sykstus IV

Innocenty VIII - IX

Aleksander VI

Pius III

Juliusz II

Leon X

Hadrian VI

Klemens VII - X

Paweł III

Juliusz III

Marceli II

Paweł IV

Pius IV

św. Pius V

Grzegorz XIII - XV

Sykstus V

Urban VII

Grzegorz XIV - XVI

Innocenty IX - X

Klemens VIII - XI

Leon XI

Paweł V

Grzegorz XV - XVII

Urban VIII

Innocenty X - XI

Aleksander VII

Klemens IX - XII

Klemens X - XIII

bł.  Innocenty XI - XII

Aleksander VIII

Innocenty XII - XIII

Klemens XI - XIV

Innocenty XIII - XIV

Benedykt XIII - XV

Klemens XII - XV

Benedykt XIV - XVI

Klemens XIII - XVI

Klemens XIV - XVII

Pius VI

Pius VII

Leon XII

Pius VIII

Grzegorz XVI - XVIII

bł.Pius IX

Leon XIII

Pius X

Benedykt XV - XVII

Pius XI

Pius XII

św.Jan XXIII - XXV

Paweł VI

Jan Paweł I

św. Jan Paweł II Wielki

Benedykt XVI
Franciszek

33-64

65-78

79-91

91-101

101-109

109-116

116-125

125-136

136-142

142-155

155-166

166-174

174-189

189-199

199-217

217-222

222-230

230-235

235-236

236-250

251-253

253-254

254-257

257-258

260-268

269-274

275-283

283-296

296-304

306-309

310

311-314

314-335

336

337-352

352-366

366-384

384-399

399-401

401-417

417-418

418-422

422-432

432-440

440-461

461-468

468-483

483-492

492-496

496-498

498-514

514-523

523-526

526-530

530

530-532

533-535

535-536

536-537

537-555

556-561

561-574

575-579

579-590

590-604

604-606

607

608-615

615-618

619-625

625-638

640

640-642

642-649

649-653

654-657

657-672

672-676

676-678

678-681

682-683

684-685

685-686

686-687

687-701

701-705

705-707

708

708-715

715-731

731-741

741-752

752

752-757

757-767

768-772

772-795

795-816

816-817

817-824

824-827

827

827-844

844-847

847-855

855-858

858-867

867-872

872-882

882-884

884-885

885-891

891-896

896

896-897

897

897

898-900

900-903

903

904-911

911-913

913-914

914-928

928

928-931

931-936

936-939

939-942

942-946

946-955

955-964

963-965

964-966

965-972

973-974

974-983

983-984

985-996

996-999

999-1003

1003

1004-1009

1009-1012

1012-1024

1024-1032

1032-1045

1045

1045-1046

1046-1047

1048

1049-1054

1055-1057

1057-1058

1058-1061

1061-1073

1073-1085

1086-1087

1088-1099

1099-1118

1118-1119

1119-1124

1124-1130

1130-1143

1143-1144

1144-1145

1145-1153

1153-1154

1154-1159

1159-1181

1181-1185

1185-1187

1187

1187-1191

1191-1198

1198-1216

1216-1227

1227-1241

1241

1243-1254

1254-1261

1261-1264

1265-1268

1271-1276

1276

1276

1276-1277

1277-1280

1281-1285

1285-1287

1288-1292

1294

1294-1303

1303-1304

1305-1314

1316-1334

1334-1342

1342-1352

1352-1362

1362-1370

1370-1378

1378-1389

1389-1404

1404-1406

1406-1415

1417-1431

1431-1447

1447-1455

1455-1458

1458-1464

1464-1471

1471-1484

1484-1492

1492-1503

1503

1503-1513

1513-1521

1522-1523

1523-1534

1534-1549

1550-1555

1555

1555-1559

1559-1565

1566-1572

1572-1585

1585-1590

1590

1590-1591

1591

1592-1605

1605

1605-1621

1621-1623

1623-1644

1644-1655

1655-1667

1667-1669

1670-1676

1676-1689

1689-1691

1691-1700

1700-1721

1721-1724

1724-1730

1730-1740

1740-1758

1758-1769

1769-1774

1775-1799

1800-1823

1823-1829

1829-1830

1831-1846

1846-1878

1878-1903

1903-1914

1914-1922

1922-1939

1939-1958

1958-1963

1963-1978

1978

16.10.1978 - 02.04.2005
19.04.2005 - 28.02.2013
(abdykował)
13.03.2013

Ciekawostki Naj ... Naj ... Naj ...