194

 

 

Bł. Benedykt XI
(Niccoló Boccasio)

 

1303-1304

 

BENEDYKT XI

Niccoló Boccasini

22 października 1303 -7 lipca 1304

ITALCZYK

 

Niccoló Boccasini urodził się w 1240 r. w Treviso w rodzinie notariusza. Niccoló w 1254 r. wstąpił do zakonu dominikańskiego, studiował teologię i filozofię w Wenecji i Mediolanie a później przez kilka lat wykładał teologię. W 1286 r. został prowincjałem dominikanów i w Lombardii a w 1296 r. generałem zakonu.

Papież Bonifacy VIII mianował go kardynałem-biskupem Ostii. W latach 1301 – 1302 Niccoló Boccasini podróżował jako legat papieski na Węgry, do Polski, Dalmacji, Chorwacji i Serbii.

Po śmierci Bonifacego VIII kardynałowie zebrani w Rzymie na konklawe wybrali Niccoló Boccasiniego na papieża, koronowany przyjął imię Benedykt XI. Benedykt XI rozpoczął pontyfikat od zdjęcia ekskomuniki nałożonej przez Bonifacego VIII na dwóch kardynałów z rodu Colonna. Papież nie przywrócił im godności kardynalskiej ani skonfiskowanych posiadłości, czego się spodziewali, w konsekwencji doprowadziło to do rozruchów w Rzymie.

Rzym rozdzierany walkami między rodami nie zapewnił papieżowi bezpieczeństwa i spokoju. Benedykt XI w kwietniu 1304 r. przeniósł się do Perugii.

Benedykt XI w czasie swego pontyfikatu wzmocnił rolę kolegium kardynalskiego, którego rady zasięgał. Najważniejszym problemem pontyfikatu Benedykta XI były stosunki z królem Filipem IV Pięknym. Papież cofnął ekskomunikę ze wszystkich zamieszanych w zamachach w Anagnii z wyjątkiem jego przywódcy kanclerza królewskiego Gvillauméa Nogarta (1260-1313) i włoskich świętokradców.

Benedykt XI zmarł i został pochowany w Perugii w kościele S. Domenico.

Kościół czci Benedykta XI jako błogosławionego w liturgii 7 lipca.