225

 

 

Św. Pius V
(Antonio Michele Ghislieri)

 

1566-1572

 

PIUS V

Antonio Michele Ghislieri

7 stycznia 1566 – 1 maja 1572

ITALCZYK

 

Antonio Michele Ghislieri urodził się 17 stycznia 1504 r. w Boso Marengo koło Aleksandrii w rodzinie chłopskiej. Do zakonu dominikanów wstąpił w wieku czternastu lat. Przyjął imię zakonne Michele. Otrzymał w 1528 r. święcenia kapłańskie w Genui. Wykładał na uniwersytecie w Pawii i dwa razy wybrano go na przeora konwentu. Papież Juliusz III na podstawie rekomendacji kardynała Gianpietro Carafy (późniejszego papieża Pawła IV) mianował go przewodniczącym rzymskiej inkwizycji w 1556 r. prefektem pałacu inkwizycji. Paweł IV mianował go też biskupem Nepi i Sutri a później wyniósł do godności kardynała kościoła S. Maria Sopra Minerva i dożywotnio Wielkim Inkwizytorem Rzymskiego Kościoła Biskupem Mondovi i Piemontu w 1560 r. Po śmierci Piusa IV konklawe obradowało przez dziewiętnaście dni, wybrano Antonio Michele Ghislieriego na papieża, koronowany przyjał imię Pius V.

Papież Pius V nosił strój zakonny i włosiennicę, w procesjach chodził boso i bez nakrycia głowy, najchętniej przebywał w klasztorze dominikanów S. Sabina na Awentynie.

W Pius V występował przeciwko nepotyzmowi, wprowadził stałe wizytacje zakonów, niektóre z nich rozwiązując tak jak humiliatów w 1571 r. ze względu na ich degenerację. Akcentował konieczność przebywania biskupów w swoich diecezjach. Starannie wybierał kardynałów i utworzył komisję do zbadania nominacji na biskupów. Pius V zlikwidował w Państwie Kościelnym milicję krajową i korpus lekkiej konnicy. Papież Pius V w latach 1566-1570 opublikował katechizm, brewiarz i mszał rzymski. W 1569 r. Pius V ustanowił komisję, która miała poprawić i wydać Pismo św. – Wulgata. Zgodnie z zaleceniem Soboru Trydenckiego osobiście wizytował bazyliki rzymskie, wyznaczył komisje do wizytowania parafii i wizytatorów apostolskich dla Państwa Kościelnego i Neapolu.

Papież Pius V 11 kwietnia 1567 r. ogłosił Tomasza z Akwinu (1225-1274) Doktorem Kościoła i patronował wydaniu kompletu jego dzieł, potępił tezy Michała Bajusa (1513-1589) teologa flamandzkiego prekursora jansenizmu. Bullą Regnans in excelsis z roku 1570, ekskomunikował i deponował królową Anglii Elżbietę I. (1558-1608) Była to ostatnia w dziejach Kościoła ekskomunika papieża na monarchę świeckiego. Piusa V doprowadził do utworzenia Świętej Ligi przeciwko Turkom osmańskim a dzień zwycięstwa pod Lepanto w zatoce Korynckiej 7 października 1571 r. ustanowił świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Później papież Grzegorz XIII zamienił je w święto Matki Bożej Różańcowej. Papież Pius V zatwierdził w 1571 r. Zakon Szpitalny św. Jana Bożego – bonifratrzy, założonego w 1540 r. W tym też roku powstało Zgromadzenie Sióstr świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy – Katarzynki.

Papież zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. W 1588 r. jego szczątki przeniesiono do grobowca w bazylice S. Maria Maggiore.

Kościół czci Piusa V jako świętego w liturgii 30 kwietnia.