Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

WIARA
  Dodano 2009-12-29

WIARA

  PAN BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI

"Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna" (Hbr 1,1-2).

Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg, nieskończenie doskonały i szczęśliwy, stworzył człowieka, aby dać mu udział w swoim szczęśliwym życiu.

Dlaczego człowiek szuka Pana Boga?

Człowieka szuka Pana Boga, ponieważ sam Stwórca wpisał to pragnienie w jego serce.

Za czym człowiek tęskni?

Człowiek tęskni za prawdą i szczęściem.

Gdzie człowiek znajduje zaspokojenie swoich tęsknot?

Zaspokojenie swoich najgłębszych tęsknot człowiek znajduje tylko w Bogu.

Jak człowiek poznaje Pana Boga?

Sam Pan Bóg objawia się i udziela człowiekowi. Daje mu odpowiedź na dręczące go pytania o sens i cel jego istnienia.

Gdzie zawarte jest Objawienie Boże?

Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie świętym i Tradycji.

Co to jest Pismo święte?

Pismo święte jest to mowa Boga, spisana pod natchnieniem Ducha Świętego.

Z ilu ksiąg składa się Pismo święte?

Pismo święte jest zbiorem ksiąg świętych, na który składa się 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu.

Co to jest Tradycja?

Tradycja jest to nauka Chrystusa Pana powierzona Apostołom i przekazywana w nauczaniu Kościoła.

Ile jest źródeł prawd objawionych?

Jest jedno źródło prawd objawionych, na które składają się Pismo święte i Tradycja.

Kto może wyjaśniać Pismo święte i Tradycję?

Słowo Boże zapisane w Piśmie św. czy przekazywane przez Tradycję może autorytatywnie wyjaśniać jedynie Urząd Nauczycielski Kościoła katolickiego, to znaczy: papież i biskupi z nim zjednoczeni.

Co to jest wiara?

Wiara jest dobrowolnym uznaniem całej prawdy objawionej przez Boga.

Czy wiara jest konieczna do zbawienia?

Wiara jest konieczna do zbawienia, bo sam Pan Jezus powiedział: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,16).

Jak nazywa się zbiór prawd wiary?

Zbiór podstawowych prawd wiary nazywa się "Symbolem wiary" lub "Wyznaniem wiary".

Co to jest "Skład Apostolski"?

"Skład Apostolski", to symbol wiary, uważany za wierne streszczenie wiary Apostołów. Składa się z dwunastu artykułów wiary.

Jak brzmi Skład Apostolski?

 • Skład Apostolski brzmi następująco:

  Wierzę w Boga,
  Ojca wszechmogącego,
  Stworzyciela nieba i ziemi.
  I w Jezusa Chrystusa,
  Syna Jego jedynego,
  Pana naszego,
  który się począł z Ducha Świętego,
  narodził się z Maryi Panny.
  Umęczon pod Ponckim Piłatem,
  ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
  Zstąpił do piekieł.
  Trzeciego dnia zmartwychwstał.
  Wstąpił na niebiosa,
  siedzi po prawicy Boga Ojca
  wszechmogącego.
  Stamtąd przyjdzie sądzić
  żywych i umarłych.
  Wierzę w Ducha Świętego,
  święty Kościół powszechny,
  świętych obcowanie,
  grzechów odpuszczenie,
  ciała zmartwychwstanie
  i żywot wieczny.

     Amen

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW