Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

DEKALOG
  Dodano 2005.08.21

SIÓDME PRZYKAZANIE

Nie kradnij!

"Ani złodzieje, ani chciwi... ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego" (1 Kor 6,10).

Co nakazuje siódme przykazanie?

Siódme przykazanie nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej.

Czego zabrania Pan Bóg w siódmym przykazaniu?

W siódmym przykazaniu Pan Bóg zabrania kradzieży, czyli przywłaszczania sobie cudzych rzeczy.

Dlaczego z naszą własnością mamy obchodzić się sumiennie?

Mamy sumiennie obchodzić się z naszą własnością, ponieważ ich głównym właścicielem jest Pan Bóg i będziemy musieli zdać sprawę z tego, jak nią zarządzaliśmy.

Co należy sądzić o dzisiejszym niewolnictwie?

Prawo moralne zakazuje czynów, które w celach handlowych lub totalitarnych prowadzą do zniewolenia ludzi, kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany, jakby byli towarem.

Jak obchodzić się z bogactwami naturalnymi?

Powierzone przez Stwórcę panowanie nad bogactwami naturalnymi, roślinami i zwierzętami świata winno szanować wymagania moralne, łącznie z wymaganiami wobec przyszłych pokoleń.

Jak człowiek ma się obchodzić ze zwierzętami?

Zwierzęta Bóg powierzył człowiekowi, który jest zobowiązany do życzliwości wobec nich. Mogą one służyć słusznemu zaspokojeniu potrzeb człowieka.

W jakim zakresie Kościół zajmuje się sprawami gospodarczymi i społecznymi?

Kościół wydaje sądy moralne w kwestiach gospodarczych i społecznych, gdy domagają się tego podstawowe prawa człowieka lub zbawienie dusz.

Jaki jest związek między człowiekiem a gospodarką?

Człowiek jest twórcą, ośrodkiem i celem życia gospodarczego i społecznego. Dobra stworzone przez Boga należą do wszystkich według sprawiedliwości i miłości.

Jaka jest podstawowa wartość pracy człowieka?

Podstawowa wartość pracy tkwi w samym człowieku, który jest jej twórcą. Przez swoją pracę człowiek uczestniczy w dziele stworzenia. Praca w łączności z Chrystusem może mieć wymiar odkupieńczy.

Jakie jest znaczenie jałmużny?

Jałmużna dana ubogim jest świadectwem miłości braterskiej; jest także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu.

Jak powinniśmy patrzeć na ubogich?

Na ubogich mamy patrzeć w świetle słów Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW