Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

DEKALOG
  Dodano 2005.08.21

PIERWSZE PRZYKAZANIE

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

"Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon" (Mt 4,10).

Do czego wzywa pierwsze przykazanie?

Pierwsze przykazanie wzywa człowieka do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i do miłowania Go ponad wszystko.

Jakie akty kultu wchodzą w zakres pierwszego przykazania?

W zakres pierwszego przykazania wchodzą:

·                    adoracja Boga,

·                    zanoszenie do Niego modlitw,

·                    oddawanie Mu należnego kultu,

·                    wypełnianie złożonych Mu przyrzeczeń i ślubów.

Do jakiego kultu człowiek ma prawo i swobodę?

Człowiek ma prawo do swobodnego oddawania kultu Bogu indywidualnie i społecznie.

Co to jest zabobon?

Zabobon jest wypaczeniem kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, a przejawia się w bałwochwalstwie i w różnych formach wróżbiarstwa i magii.

Jakie są grzechy przeciwne pierwszemu przykazaniu?

Oprócz zabobonu, do grzechów przeciw pierwszemu przykazaniu należą:

·                    wystawianie Boga na próbę w słowach lub czynach;

·                    świętokradztwo;

·                    symonia (czyli świętokupstwo);

·                    ateizm, odrzucanie istnienia Boga.

Czy kult obrazów świętych nie kłóci się z pierwszym przykazaniem?

Kult obrazów świętych Pańskich ma swoją podstawę w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, który przez swoje widzialne Człowieczeństwo stał się obrazem Boga.

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW