Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

MODLITWA
  Dodano 2005.08.22

Czego dotyczą pierwsze trzy prośby?

Przedmiotem pierwszych trzech próśb "Ojcze nasz" jest chwała Ojca: święcenie Jego imienia, przyjście Jego Królestwa i wypełnienie Jego woli.

 

Co jest przedmiotem dalszych czterech próśb?

Cztery pozostałe prośby przedstawiają Ojcu nasze pragnienia: są to prośby dotyczące naszego życia - jego podtrzymywania i leczenia z grzechów; dotyczą także naszej walki o zwycięstwo dobra nad złem.

 

O co prosimy mówiąc "święć się imię Twoje"?

Przez prośbę "święć się imię Twoje" wchodzimy w Boży plan, który polega na czczeniu Jego imienia objawionego Mojżeszowi, a potem w Jezusie Chrystusie, przez nas i w nas, jak również w każdym narodzie i człowieku.

 

O co prosimy mówiąc "przyjdź Królestwo Twoje"?

W drugiej prośbie Kościół ma na względzie przede wszystkim powrót Chrystusa i ostateczne przyjście Królestwa Bożego. Modli się również o wzrost Królestwa Bożego dzisiaj.

 

O co prosimy mówiąc "bądź. wola Twoja"?

W trzeciej prośbie modlimy się do naszego Ojca o zjednoczenie naszej woli z wolą Jego Syna, by wypełnił się Boży plan zbawienia w życiu świata.

 

O co prosimy mówiąc "chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"?

W czwartej prośbie wyrażamy synowskie zaufanie do naszego Ojca niebieskiego. "Nasz chleb" oznacza pokarm ziemski niezbędny wszystkim do istnienia, a jednocześnie także Chleb Życia: Słowo Boże i Ciało Chrystusa. Otrzymujemy go "dzisiaj" jako zadatek Uczty Królestwa niebieskiego.

 

O co prosimy mówiąc "odpuść nam nasze winy"?

Piąta prośba jest błaganiem o Boże miłosierdzie nad naszymi grzechami. Nie może ono przeniknąć do naszych serc, jeśli nie potrafimy przebaczyć naszym nieprzyjaciołom, na wzór i z pomocą Chrystusa.

 

O co prosimy w szóstej prośbie?

Mówiąc "nie wódź nas na pokuszenie", prosimy Boga, by nie pozwolił nam wejść na drogę prowadzącą do grzechu. Jest to błaganie o Ducha rozeznania i mocy, a także o łaskę czujności i wytrwania w dobrem aż do końca.

 

O co modlimy się w siódmej prośbie?

W ostatniej prośbie "ale nas zbaw ode Złego" chrześcijanin razem z Kościołem modli się do Boga, by ukazał zwycięstwo, już odniesione przez Chrystusa, nad "władcą tego świata", czyli nad Szatanem.

 

MODLITWY

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW