Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

SAKRAMENTY
  Dodano 2009-12-29

sakramenty święte

Co to są sakramenty święte?

Sakramenty święte są to znaki widzialne, które z ustanowienia Chrystusa Pana dają nam łaskę Bożą.

Ile jest sakramentów świętych?

Kościół w swojej liturgii sprawuje siedem sakramentów świętych, ustanowionych przez Chrystusa. Są to:

·         chrzest

·         bierzmowanie

·         Eucharystia

·         pokuta

·         namaszczenie chorych

·         sakrament święceń

·         małżeństwo

Co to jest łaska sakramentalna?

Łaska sakramentalna jest nadprzyrodzonym darem Ducha Świętego, ofiarowana przez Chrystusa i właściwa każdemu sakramentowi.

Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to nadprzyrodzony dar Ducha Świętego, dzięki któremu spełniamy dobre uczynki, połączone z zasługą na niebo.

Czy sakramenty są konieczne do zbawienia?

Kościół stwierdza autorytatywnie, że dla wierzących sakramenty są konieczne do zbawienia.

Na jakie grupy dzielimy sakramenty święte?

Rozróżniamy:

·    sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia);

·    sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych);

·    sakramenty społeczne (kapłaństwo, małżeństwo).

SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Przez które sakramenty dokonuje się wtajemniczenie chrześcijańskie?

Są trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:

·    chrzest, który jest początkiem nowego życia;

·    bierzmowanie, które jest umocnieniem chrztu;

·    Eucharystia, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Pańską, przekształcając go w Chrystusa.

SAKRAMENTY UZDROWIENIA

Które sakramenty przynoszą uzdrowienie duszy?

Chrystus Pan, który odpuszczał grzechy i uzdrawiał, chciał aby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował uzdrawianie i zbawianie, co dokonuje się przede wszystkim przez sakramenty: pokuty i namaszczenia chorych.

SAKRAMENTY SPOŁECZNE

czyli

SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII

Które sakramenty nazywamy społecznymi?

Dwa sakramenty nazywamy społecznymi: kapłaństwo i małżeństwo, ponieważ nastawione są na zbawienie innych ludzi, choć przyczyniają się też do zbawienia osobistego.

INNE OBRZĘDY LITURGICZNE


SAKRAMENTALIA

Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by spra­wiały skutki duchowe, mocą modlitwy Kościoła.

Jaki jest cel sakramentaliów?

Sakramentalia przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

Jak dzielą się sakramentalia?

Sakramentalia dzielimy na:

·       błogosławieństwa, które mają charakter przejściowy (błogosławienie osób, miejsc, posiłków itp.).

·       poświęcenia, które są błogosławieństwami o charakterze trwałym (poświęcenie kościoła, ołtarza, różańca, medalika, opata, lektora, akolity itp.).

·       egzorcyzmy, które są modlitwami skierowanymi przeciwko złym duchom, w celu ich wypędzenia.

Co jest głównym celem sakramentów i sakramentaliów?

Głównym celem sakramentów i sakramentaliów jest przygotowanie wiernych do życia wiecznego w Królestwie niebieskim.

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

Jakie jest chrześcijańskie patrzenie na śmierć?

Chrześcijańskie rozumienie śmierci ukazuje się najlepiej w świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Śmierć jest przejściem (paschą) z Chrystusem z ziemi do Ojca niebieskiego. 

Jaki jest przebieg obrzędu pogrzebowego?

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła, przebiegającym według zwyczajów miejscowych, w którym liturgia słowa, Ofiara eucharystyczna i pożegnanie zmarłego są najważniejsze.

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW