Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

Leksykon teologiczny
(PDF)

 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

LEKSYKON
  Dodano 2015-05-17

Przedmowa do nowego wydania Leksykonu

 

W nowym wydaniu naszego Leksykonu niektóre hasła powiększyliśmy, dokonaliśmy koniecznych poprawek, wprowadziliśmy 50 nowych haseł oraz dodaliśmy indeks nazwisk. Zamieściliśmy obecnie dokładne odsyłacze do ostatniego (1996) wydania Neuner/Dupuis The Christian Faith, do korzystania razem z wydaniem Denzingera z 1991 roku. W niektórych przypadkach tylko DH zawiera odpowiedni tekst, w kilku tylko ND. Dodaliśmy również odsyłacze do Codex Canonum Ecciesiarum Orientalium, czyli Kodeksu Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (w skrócie CCEO), ogłoszonego przez papieża Jana Pawła II 18 października 1990 r. Kodeks ten jest niezbędnym dziełem dla ludzi zajmujących się chrześcijaństwem wschodnim.

Nadal słyszy się nieścisłe wypowiedzi, że niniejszy słownik “redagowaliśmy”. Powtórzmy to, co zostało już zaznaczone w przedmowie do pierwszego wydania. Nie zwerbowaliśmy zespołu współautorów, których pracę następnie byśmy zredagowali; przeciwnie, napisaliśmy razem wszystkie hasła - od “Abba” do “Żydzi”.

Wielkiej zachęty doznawaliśmy od naszych czytelników, zachęcał nas także fakt, że niniejszy słownik ukazał się również w języku indonezyjskim, włoskim, polskim i ukraińskim. Przygotowywane są tłumaczenia na inne języki obce. W chwili gdy drugie tysiąclecie chrześcijaństwa ustępuje miejsca trzeciemu, ponownie proponujemy naszym czytelnikom ten słownik, pragnąc udoskonalić jasność i ścisłość w teologii chrześcijańskiej na całym świecie.

 

G. O'C i E.G.F.

Wielkanoc 1999

 

 

OD TŁUMACZA (do wydania pierwszego)

 

Przekładu dokonałem z dostarczonego przez Autorów maszynopisu, co sprawiło, że w naszych polskich warunkach Leksykon mógł się ukazać niewiele później niż oryginał angielski.

Uzupełnienia w tekście słownika pochodzące od tłumacza wyszczególniono kursywą.

Fragmenty Pisma Świętego - jeżeli nie zaznaczono inaczej - przytaczamy za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Wyd. 3. Poznań 1980. Dokumenty soborowe przytaczamy za: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Poznań 1968.

Polskie tłumaczenia wybranych przez autorów fragmentów z “Enchiridionu" Denzingera można znaleźć w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Opr. Stanisław Głowa SJ, Ignacy Bieda SJ (Poznań 1988).

Ks. Jan Ożóg SJ

Kraków, 19 marca 1992

 

 

Dokumenty Soboru Watykańskiego II

AA Apostolicam actuositatem (Dekret o apostolstwie ludzi świeckich)

AG Ad gentes divnitus (Dekret o działalności misyjnej Kościoła).

CD Christus Dominus (Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele).

DHu Dignitatis humanae (Dekret o wolności religijnej).

DV Dei Verbum (Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym).

GED Gravissimum educationis (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim).

GS Gaudium et spes (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym).

IM Inter mirifica (Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli).

LG Lumen gentium (Konstytucja dogmatyczna o Kościele).

NA Nostra aetate (Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich).

OE Orientalium Ecclesiarum (Dekret o Wschodnich Kościołach Katolickich).

OT Optatam totius (Dekret o formacji kapłanów).

PC Perfectae caritatis (Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego).

PO Presbyterorum ordinis (Dekret o posłudze i życiu kapłanów).

SC Sacrosanctum Concilium (Konstytucja o Liturgii Świętej).

UR Unitatis redintegratio (Dekret o ekumenizmie).

 

Inne

CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich)

CIC Codex Iuris Canonici 1983 (Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983)

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW