Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

DEKALOG
  Dodano 2005.08.21

CZWARTE PRZYKAZANIE

Czcij ojca swego i matkę swoją.

"Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą:, aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi" (Ef 6,1-3).

Czego żąda od nas Bóg w czwartym przykazaniu?

Zgodnie z czwartym przykazaniem Pan Bóg chce, abyśmy czcili naszych rodziców i tych, którym On dla naszego dobra udzielił swojej władzy.

Jakie są nasze obowiązki wobec rodziców?

Dzieci są zobowiązane wobec rodziców do szacunku, wdzięczności, właściwego posłuszeństwa i pomocy. Szacunek synowski sprzyja harmonii całego życia rodzinnego.

Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?

Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci do wiary, modlitwy i wszystkich cnót.

Jakie są obowiązki władzy publicznej wobec rodzin?

Władza publiczna jest zobowiązana do poszanowania podstawowych praw człowieka i do stwarzania warunków do korzystania z wolności.

Jaki jest obowiązek obywateli wobec władzy?

Obowiązkiem obywateli jest współpracować z władzami cywilnymi w budowaniu społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności.

Czy obywatel zawsze ma być posłuszny zarządzeniom władzy cywilnej?

Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieposłuszeństwa zarządzeniom władz cywilnych, gdy są przeciwne wymaganiom ładu moralnego. "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5,29).

Czy społeczeństwo może obyć się bez Ewangelii?

Każde społeczeństwo opiera swoje sądy i swoje działania na jakiejś wizji człowieka i jego przeznaczenia. Społeczeństwa pozbawione światła Ewangelii o Bogu i człowieku łatwo popadają w totalitaryzm.

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW