PSALM 82

Los niegodziwych sędziów

Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
pośrodku bogów sąd odbywa:
«Dokądże będziecie sądzić niegodziwie  
i trzymać stronę występnych?»
	
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym; 
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu
i ubogiemu.	
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych.  
      
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,  
błąkają się w ciemnościach:
cała ziemia chwieje się w posadach.
Ja rzekłem: «Jesteście bogami
i wszyscy - synami Najwyższego.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
jak jeden mąż, książęta, poupadacie».   

O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
bo wszelkie narody są Twoją własnością.