PSALM 75

Bóg sądzi świat

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,   
wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.
«Gdy Ja naznaczę porę, 
odbędę sąd sprawiedliwy.
Choćby  się chwiała  ziemia  z wszystkimi
jej mieszkańcami,
Ja umocniłem jej filary.

Mówię zuchwalcom: "Nie bądźcie zuchwali",
a do niegodziwych: "Nie podnoście rogu!"
Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.
Bo nie ze wschodu ani z zachodu, 
ani z pustyni, ani z gór [nadchodzi]:
lecz Bóg jedynie jest sędzią -
tego zniża, tamtego podnosi.
Bo w ręku Jahwe jest kielich, 
który się pieni winem, pełen przypraw.   
I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją, 
pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi».
Ja zaś będę się radował na wieki,
zaśpiewam Bogu Jakuba.
I połamię cały róg niegodziwych, 
a róg sprawiedliwego się wzniesie.