PSALM 12

Wśród zakłamanego świata

Ratuj, Jahwe, bo nie ma pobożnych, 
zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, 
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Jahwe wygubi wszystkie wargi podstępne 
i język pochopny do wyniosłej mowy.
Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język, 
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - 
mówi Jahwe: «Teraz powstanę 
i dam zbawienie temu, który go pożąda».
Słowa Jahwe to słowa szczere, 
wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, o Jahwe, 
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła, 
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.