265

 

 

Benedykt XVI
(JOSEPH RATZINGER)

 

19.04.2005 - 28.02.2013

 (abdykował)

BENEDYKT XVI

JOSEPH RATZINGER
19 kwietnia 2005r.
urodzony 16.04.1927r.
NIEMIEC

 

 

DEUS CARITAS EST  (PDF)
Przypisy

(Bóg jest Miłością) - Benedykt XVI - 25 XII 2005 r.

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana

Spis treści

WPROWADZENIE :.

CZĘŚĆ PIERWSZA: JEDNOŚĆ MIŁOŚCI W STWORZENIU I HISTORII ZBAWIENIA :.
Problem języka :.
"Eros" i "agape" – różnica i jedność :.
Nowość wiary biblijnej :.
Jezus Chrystus – wcielona miłość Boga :.
Miłość Boga i miłość bliźniego :.

CZĘŚĆ II. CARITAS DZIEŁO MIŁOŚCI DOKONYWANE PRZEZ KOŚCIÓŁ JAKO „WSPÓLNOTĘ MIŁOŚCI” :.
Caritas Kościoła jako przejaw miłości trynitarnej :.
Caritas zadaniem Kościoła :.
Sprawiedliwość i miłość :.
Różnorakie struktury działalności społecznej dzisiaj :.
Specyficzny profil działalności charytatywnej Kościoła :.
Odpowiedzialni za działalność charytatywną Kościoła :.

ZAKOŃCZENIE :.

Odwaga Benedykta XVI, który zrezygnował z urzędu, nie jest mniejsza niż Jana Pawła II, pełniącego posługę mimo choroby i cierpienia - stwierdzilł rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi.

W komentarzu na antenie Radia Watykańskiego ks. Lombardi powiedział: - Podczas gdy papież Wojtyła dał światu dowód nadzwyczajnej odwagi swym świadectwem wiary w cierpieniu i chorobie, papież Ratzinger wykazał się nie mniejszą odwagą, akceptując przed Bogiem ograniczenia starości i umiejętność rozpoznania odpowiedzialności, którą Bóg mu powierzył.

"Apel o odpowiedzialność"

- Obaj pokazali nam, nie tylko swym nauczaniem, ale być może jeszcze skuteczniej swym życiem, co to znaczy szukać i znajdować każdego dnia wolę Boga wobec nas i naszej służby, także w najbardziej krytycznych sytuacjach życia ludzkiego - oświadczył watykański rzecznik w wystąpieniu nadanym dwa dni po abdykacji Benedykta XVI.

Ks. Lombardi wyraził przekonanie, że ustąpienie papieża "nie jest w żadnym razie porzuceniem ani powierzonej mu posługi, ani tym bardziej wiernych".

Zdaniem rzecznika Watykanu decyzja Benedykta XVI jest "apelem o odpowiedzialność", skierowanym także do kardynałów, przed którymi stoi teraz zadanie wyboru nowego papieża.