262

 

 

Paweł VI
(Giovanni Battista Montini)

 

1963-1978

 

Paweł VI

Giovanni Battista Montini

 21 czerwca 1963 – 6 sierpnia 1978

WŁOCH

 

Giovanni Battista Montini urodził się 26 września 1897r. w Concesio koło Brescii. W dniu 29 maja 1920r. został wyświęcony na kapłana. Papież Pius XI w maju 1923r. wysłał go do Warszawy jako sekretarza nuncjatury. Pius XII mianował go 1 listopada 1954r. arcybiskupem Mediolanu a Jan XXIII 5 grudnia 1958r. kardynałem.

Po śmierci Jana XXIII zebrało się konklawe. Wybrany na papieża, kardynał Giovanni Battista Montini przyjął imię Paweł VI. Koronowany na Placu św. Piotra wygłosił alokucję w dziewięciu językach.

Paweł VI w 1964r. złożył na ołtarzu tiarę papieską, sprzedał ją, a uzyskane pieniądze przeznaczył dla ubogich w różnych krajach.

29 września 1963r. Paweł VI otworzył drugą sesję Soboru Watykańskiego. Papież dopuścił do udziału w obradach soboru zakonnice i świeckich zarówno mężczyzn jak i kobiety. Sprawowanie funkcji w kongregacjach papież ograniczył do pięciu lat, określił wiek emerytalny księży i biskupów – 75 lat.

Kardynałowie powyżej 80 roku życia nie mogli zajmować stanowisk ani uczestniczyć w konklawe. Konstytucją apostolską Poenitemini wprowadził obowiązujący wszystkich chrześcijan jednogodzinny post eucharystyczny, stały diakonat dla świeckich. Wprowadził nowe przepisy do roku kościelnego i nowy kalendarz liturgiczny. Wprowadził ułatwienia w zawarciu małżeństw mieszanych. Paweł VI był pierwszym papieżem, który podróżował helikopterami i samolotami. Odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 4 – 6 stycznia 1964r. i przemawiał na plenarnej sesji Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych 4 października 1964r. papież pielgrzymował do Fatimy i potwierdził wiarygodność objawień. Papież VI zaproponował, aby każdego roku dzień 1 stycznia był obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pokoju.

Za pontyfikatu Pawła VI do Polski sprowadzono w 1969r. Zakon Karmelitanek. Bp. Jan Maruza zatwierdził w 1976r. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek. W  1965r. papież aprobował zakon Albertynek założonych w 1891r. przez Adama Chmielewskiego (1845 – 1916) i Marię Jabłońską (1878 – 1940).

Paweł VI mianował kardynałami trzech biskupów Polaków: Karola Wojtyłę (przyszłego papieża Jana Pawła II 1978r.), Bolesława Kominka, Bolesława Filipiaka. Beatyfikował Maksymiliana Marię Kolbego i s. Teresę Marię Ledóchowską a na apel biskupów polskich ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła. Paweł VI zmarł w Castel Gandolfo i został pochowany w Watykanie w bazylice św. Piotra.