261

 

 

Bł. Jan XXIII
(Angelo Giuseppe Roncalli)

 

1958-1963

 

JAN XXIII – XXV

Angelo Giuseppe Roncalli

28 października 1958 – 3 czerwca 1963

WŁOCH

 

Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada 1881r. w Sotto il Monte w okolicach Bergano w wielodzietnej rodzinie chłopskiej.

W 1904r. przyjął święcenia kapłańskie. A. G. Roncalli dwukrotnie przebywał w Polsce w 1912r. i 1929r. 19 marca 1925r. został konsekrowany na arcybiskupa. W 1934r. został mianowany delegatem apostolskim.

W 1944r. został nuncjuszem we Francji. Od 1952r. był stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy UNESCO. W 1953r. został kardynałem – prezbiterem kościoła S. Prisca I patriarchą Wenecji.

Po śmierci Piusa XII, na konklawe wybrany na papieża przyjął imię Jan XXIII. Podczas koronacji nie pozwolił kardynałom całować swoich kolan I stóp, a tylko pierścień.

Na pierwszym konsystorzu Jana XXIII zmienił liczbę w kolegium kardynałów z 70 do 87 nadając mu charakter międzynarodowy. Liczbę członków kolegium zmieniono po raz pierwszy od czasu Sykstusa V (1585 – 1590).

Papież zwołał w dniach 24 –31 stycznia 1960r. w bazylice Laterańskiej pierwszy synod w dziejach Rzymu.

16 kwietnia 1962 papież postanowił że każdy kardynał musi być również biskupem. 5 września 1962r. zalecił, by nie palić wyników wyborów papieża, lecz przechowywać je w archiwum. Jan XXIII erygował w 1959r. Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego – Serafitki, założone w 1928r. oraz Antonianki założone w 1935r. W tym że roku papież zatwierdził Zgromadzenie Misjonarek dla Polonii.

Papież wprowadził imię św. Józefa do kanonu Mszy św.

Jan XXIII 11 października 1962r. zwołał sobór powszechny Watykański II. Po raz pierwszy w dziejach Kościoła papież przyjął na audiencji arcybiskupa anglikańskiego Geoffrey’a Fihera z Canterbury.

Kościół katolicki po raz pierwszy uczestniczył w roli obserwatora w zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów obradującej w Delhi w 1961r. Jan XXIII był pierwszym papieżem, który złożył prezydentowi Włoch wizytę w Kwirynale. Jan XXIII zarządził proces beatyfikacyjny franciszkanina o . Maksymiliana Marii Kolbego. Jan XXIII zawiesił obrady Soboru Watykańskiego II.

Jan XXIII zmarł w Watykanie i został pochowany w bazylie św. Piotra.