260

 

 

Pius XII
(Eugenio Pacelli)

 

1939-1958

 

Pius XII

Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli

2 marca 1939 – 9 października 1958

WŁOCH

 

 

Eugenio Pacelli urodził się 2 marca 1876r. w Rzymie był synem adwokata konsystorii i pochodził ze szlachty związanej z Watykanem. W kwietniu 1899r. otrzymał świecenia kapłańskie. Benedykt XV mianował go w kwietniu 1917r. nuncjuszem w Monachium w Bawarii, następnie konsekrował na biskupa tytularnego Sardes a 16 grudnia 1929r. mianował kardynałem. Po śmierci Piusa XI konklawe trwające jeden dzień dokonało wyboru na papieża, który przyjął imię Pius XII. Uroczystość koronacji po raz pierwszy w historii kościoła transmitowano przez radio. Pius XII dwukrotnie zamierzał zrezygnować z godności następcy św. Piotra, gdyż pontyfikat jego przypadł na wydarzenia II wojny światowej.

Papież Pius XII 29 czerwca 1943r. w encyklice Mystici Corporis Christi przedstawił naturę Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa i ogłosił apel o jedność chrześcijan. W encyklikach – Orientalis Ecclesiae decus i Sempiternus Rex (8 września 1951), zajmował się sprawą święceń diakonów, kapłanów i biskupów. W 1947r. papież erygował polską prowincję Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego – Sercanie w 1847r. Od 1951r. reformował tydzień liturgiczny, ujednolicił post eucharystyczny, wprowadził Msze św. Wieczorne i częściowo dopuścił język narodowy do liturgii Mszy św. i do liturgii niektórych sakramentów. Był pierwszym papieżem, który uznał znaczenie objawień w Fatimie. Pius XII encykliką z 1 listopada 1950r. Mvnificentissimus Dens ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Wprowadził święto Królowej Świata encykliką Ad coeli reginam z 11 października 1954r.

Papież rozpoczął na szeroką skalę wykopaliska archeologiczne zmierzające do zidentyfikowania grobu Apostoła pod bazyliką św. Piotra. Otworzył nowoczesne centrum radiowe w S. Maria di Galeria i był pierwszym papieżem który stał się znany za pośrednictwem nie tylko radia ale i telewizji. W 1950r. podpisano porozumienie między rządem PRL a Kościołem. Papież w 1946r. wyniósł do godności kardynała Stefana Adama Sapiehę. Po śmierci w 1948r. Augusta Hlonda biskup lubelski Stefan Wyszyński został prymasem Polski. W 1952r. papież Pius XII wyniósł prymasa Stefana Wyszyńskiego do godności kardynała. W 1954r. przybyły do Polski siostry z Instytutu Matki Bożej z Karmelu. W 1954r. ukonstytuowało się Zgromadzenie „Jedność” – Tereski. Ks. Michał Sopoćko (1888 – 1975) spowiednik s. Faustyny Kowalskiej założył w 1941r. Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego – Faustynki.

Pius XII zmarł w Castel Gandolfo i został pochowany w Watykanie w bazylice św. Piotra.