258

 

 

Benedykt XV
(Giacomo della Chiesa)

 

1914-1922

 

Benedykt XV – XVII

Giacomo della Chiesa

3 września 1914 – 22 stycznia 1922

ITALCZYK

 

Giacomo della Chiesa urodził się 21 listopada 1854r. w Pegli koło Genui, pochodził z rodziny patrycjuszowskiej. 21 grudnia 1878r. przyjął święcenia kapłańskie.

Pius X w 1907r. mianował go arcybiskupem Bolonii, a w 1914r. obdarzył godnością kardynalską.

Po śmierci Piusa X konklawe zebrało się w czasie trwającej już pierwszej wojny światowej, wybrany na papieża, przyjął imię Benedykt XV. Koronacja papieża Benedykta XV odbyła się w Kaplicy Sykstyńskiej.

Pontyfikat Benedykta XV był obligowany pierwszą wojną światową i jej skutkami. W Watykanie Benedykt XV otworzył biuro ułatwiające kontakt jeńców wojennych z ich rodzinami.

Organizował pomoc sanitarną i żywnościową dla jeńców i ludności krajów walczących ze sobą. Nakazał odprawić w intencji pokoju w kościołach specjalne nabożeństwa do Serca Pana Jezusa.

Benedykta XV ogłosił przygotowany przez Piusa X Kodeks Prawa Kanonicznego i zniósł Kongregację Indeksu.

Papież Benedykt XV wprowadził prefację za zmarłych i przywilej odprawiania trzech Mszy św. w Dzień Zaduszny. Papież nakazał odtworzyć grotę w Lourdes w ogrodach watykańskich. W Mediolanie 1921r. założył katolicki uniwersytet Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież przesłał na ręce kardynała Adama Sapiehy (1867 – 1951) i Henryka Sienkiewicza (1846 – 1916) wyrazy współczucia z powodu szalejącej na terenie Polski wojny. W 1915r. z inicjatywy papieża przeprowadzono kwestę na rzecz narodu polskiego we wszystkich kościołach świata. Papież opowiedział się za całkowitą niepodległością Polski jako warunek pokoju. Za pontyfikatu Benedykta XV utworzono w lipcu 1918r. Uniwersytet Lubelski późniejszy Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL). Wydział Teologiczny przy Uniwersytecie Warszawskim późniejsza wyodrębniona Akademia Teologii Katolickiej (ATK).

Za pontyfikatu papieża Benedykta XV na terenie diecezji lubelskiej rozpoczęło działalność Zgromadzenie Braci Misjonarzy Kresowych III Zakonu św. Franciszka. W 1021r. do Polski przybyli misjonarze Zgromadzenia Świętej Rodziny. W 1917r. powstało Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Franciszkanki z Lasek zostały założone w 1918r. w Warszawie dla niesienia pomocy niewidomym. W 1921r. powstało Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W 1920r. Zgromadzenie Loretanek. Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek powstało w 1918r. Urszulanki Szare zostały założone w 1920r. W 1922r. Zgromadzenie Sióstr „Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi.

Benedykt XV zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.