257

 

 

Św.Pius X
(Giuseppe Melchiorre Sarto)

 

1903-1914

 

 

Św. PIUS X

tac. pius - pobożny, uczciwy, oddany Bogu
Giuseppe Melchiorre Sarto

4 sierpnia 1903 - 20 sierpnia 1914

WŁOCH

 

Giuseppe  Sarto urodził się 2 czerwca 1835r. w Riese w Górnej Wenecji w rodzinie wielodzietnej jako syn wiejskiego listonosza i szwaczki. W dniu 18 września 1858r. przyjął święcenia kapłańskie. Był wiejskim wikariuszem, następnie proboszczem w Salzano, kanonikiem w Treviso i ojcem duchownym w seminarium oraz kanclerzem diecezji. Był biskupem Mantui.

Leon XIII w czerwcu 1893r. nadał mu godność kardynała - prezbitera, powołał go na stolicę patriarszą w Wenecji. W 1897r. kardynał Giuseppe Sarto zorganizował w Wenecji Kongres Eucharystyczny, opowiadał się za współpracą katolików z umiarkowanymi liberałami przeciwko socjalizmowi. Popierał organizacje dobroczynne które z jego pomocą rozszerzały się z Wenecji na całe Włochy.

Po śmierci Leona XIII w Kaplicy Sykstyńskiej zebrało się konklawe. Złożone veto - było ostatnim protestem w dziejach Kościoła zwane ekskluzywą. Postawione zostało 2 sierpnia 1903r. przez kardynała Jana Puzynę w imieniu cesarza Austrii Franciszka Józefa I (1848 - 1916) jednemu z kardynałów który został wyeliminowany. Giuseppe Melchiorre Sarto został wybrany na papieża i przyjął imię Pius X. Udzielił błogosławieństwa urbi et orbi w bazylice św. Piotra i przyjął hasło swojego pontyfikatu "Odnowić wszystko w Chrystusie". Tak jak Pius IX uznał się za więźnia Watykanu. Pius X był pierwszym papieżem, któremu udało się uczynić z Rzymu centrum Kościoła katolickiego. Za pontyfikatu Piusa X powstało w 1903r. Zgromadzenie Synów Najświętszej Maryi, w 1904r. Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, w 1905r. założone zostało Zgromadzenie Misjonarek św. Rodziny. Papież zatwierdził w 1908r. Zgromadzenie Misjonarzy Afryki - ojcowie biali, w 1913r. Pius X zatwierdził Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Służebnice Wschodniego Obrządku w 1892r. Papież potępił modernizm, agnostycyzm i immanentyzm. 1 września 1910r. Pius X nakazał księżom składanie przysięgi autymodernistycznej.

Papież dopuszczał dzieci w "mniej więcej siódmym roku życia" do przyjęcia I Komunii św. i ułatwienia eucharystii chorym. Papież polecał opracowanie nowego wydania śpiewnika gregoriańskiego i zreformował brewiarz. Zachęcał do badania Pisma św. zakładając w Rzymie Papieski Instytut Biblijny. Pius X był prekursorem Akcji Katolickiej. W Królestwie Polskim 5 listopada 190r. papież Pius X potępił sektę mariawitów. W dniu śmierci papieża rozpoczęło działalność Towarzystwo św. Pawła - pauliści.

Pius X zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

Beatyfikowany w 1951, kanonizowany w 1954 roku przez Piusa XII. Patron esperantystów.

W ikonografii św. Pius X przedstawiany jest w stroju papieskim.

Kościół czci Piusa X jako świętego w  liturgii 21 sierpnia.