256

 

 

Leon XIII
(Vincenzo Gioacchino Pecci)

 

1878-1903

 

Leon XIII

Gioacchino Vincenzo Raphaelo Aloisio Pecci

20 lutego 1878 – 20 lipca 1903

WŁOCH

 

Gioacchino Pecci urodził się 2 marca 1810r. w Carpineto w wielodzietnej rodzinie szlacheckiej. W 1837r. przyjął święcenia kapłańskie. Grzegorz XVI nadał mu godność arcybiskupa i wysłał jako swego nuncjusza do Belgii.

W 1853r. mianowano go kardynałem. Po śmierci Piusa IX konklawe odbyło się w Watykanie i wybrało Gioacchino Pecci na papieża który przyjął imię Leon XIII. Koronacja odbyła się w Kaplicy Sykstyńskiej i papież udzielił błogosławieństwa urbi et orbi z loggi bazyliki św. Piotra.

Leon XIII potępił masonerię, socjalizm, komunizm i nihilizm. Pisal o niesprawiedliwości społecznej. Wypowiedzi Leona XIII w encyklice Rerum novarum z 15 maja 1891r. na temat sprawiedliwości społecznej zyskał tytuł „papieża robotników”. Papież poświęcił jedenaście encyklik Najświętszej Maryi Pannie, dwie odkupicielskiej roli Chrystusa i Eucharystii. Papież Leon XIII w 1893r. ustanowił święto Świętej Rodziny. W roku jubileuszowym 1900 poświęcił całą ludzkość Najświętszemu Sercu Jezusa. W encyklikach Praeclara gratulationis i Satis cognitum po raz pierwszy w podzielonym Kościele papie Leon XIII powiedział o „braciach od odłączonych” i zabiegał o zjednoczenie całego Kościoła. W czasie tego pontyfikatu 8 grudnia 1881r. rozpoczęła działalność Wspólnota Salwatorianów a od 1888r. Salwatorianki. W 1892r. Leon XIII mianował pierwszego delegata apostolskiego na Stany Zjednoczone. W tym też roku rozpoczęła działalność Wspólnota Orionistów. W 1886r. bł. Honorat Koźmiński (1829 – 1916) powołał wspólnoty: Kapłanów mariańskich, Stowarzyszenie Mężów Ewangelicznych, Dolorystów, Słudzy Maryi, Adoratorki, Córki Matki Bożej, Posłanniczki, Niewiasty Ewangeliczne, Służebniczki Szpitalne, Kapucynki, Niepokalanki, Sercanki, Honoratki, Siostry Imienia Jezus, Pocieszycielki, Pasterzanki, Służki, Felicjanki, Westiarki, Wspomożycielki, Obliczanki, Sługi Jezusa. W 1888r. Adam Chmielowski (1845 – 1916) założył Zgromadzenie Albertynów w Krakowie. W 1894r. Maria T. Ledóchowska (1863 – 1922) założyła Sodalicję św. Piotra Klawera. W 1901r. powstał Instytut Córek św. Franciszka, w 1886r. Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego i Siostry Misyjne, w 1889r. założone zostały Dominikanki Różańcowe, Pasterki w 1894r. Józefitki w 1884r. Zmartwychwstanki powstały w 1891r. W 1894r. powstało Zgromadzenie Sercanek. Papież Leon XIII w encyklice Charitatis providebtiaeque z 19 marca 1894r. jako jedynym dokumencie papieskim w 123- letniej niewoli Polski pod zaborami, mówił o jednym narodzie polskim choć różniącym się mową i obrządkiem kościelnym. Papież nadał godności kardynalskie biskupom krakowskim: Albanowi Dunajewskiemu i Janowi Puzynie (1842 – 1911). Leon XIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. W 1924r. jego ciało przeniesiono do bazyliki św. Jana na Lateranie.