254

 

 

Grzegorz XVI
(Bartolomeo Alberto Cappellari)

 

1831-1846

 

Grzegorz XVI – XVIII

Bartolomeo Alberto Cappellari

2 lutego 1831 – 1 czerwca 1846

ITALCZY

 

Bartolomeo Alberto Cappellari urodził się 18 września 1765r. w Belluno koło Wenecji, w rodzinie szlacheckiej, jako syn prawnika. Wstąpił do klasztoru kamedułów S. Michele w Murano. Przybrał imię zakonne Mauro.

W 1787r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1805r. został opatem klasztoru S. Gregorio na Monte Celio w Rzymie a w 1823r. wikariuszem generalnym zakonu kamedułów.

Po śmierci Piusa VIII, na konklawe po pięćdziesięciu dniach obrad został wybrany na papieża i przyjął imię Grzegorz XVI. Ponieważ nie był biskupem w momencie wyboru, jednocześnie został konsekrowany i intronizowany. Papież Grzegorz XVI był przekonany o wyższości wszystkiego co kościelne nad tym, co świeckie. 4 kwietnia 1835r. papież powołał Stowarzyszenie Pallotynów i Pallotynek.

W 1836r. rozpoczęło działanie Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Zmartwychwstańcy. Adoratorki w 1834r. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrystusowej w 1835r. Elżbietanki w 1842r. Oblatki rozpoczęły działalność w 1843r. Zgromadzenie Franciszkanek Szpitalnych w 1844r.

Za pontyfikatu Grzegorza XVI niepodległość uzyskiwały państwa południowoamerykańskie. Papież oznajmił, że w sprawach kościelnych Stolica Apostolska będzie negocjowała z rządem faktycznie sprawującym władzę. Papież Grzegorz XVI w brewe In supremo z 3 grudnia 1839r. potępił niewolnictwo i sprzedaż niewolników jako niegodne chrześcijan. Za pontyfikatu Grzegorza XVI doszło do rozkładu Państwa Kościelnego. Grzegorz XVI ocenił polskie powstanie z 1830r. przeciwko carowi Rosji jako część rewolucji europejskiej, skierowanej dla obalenia legalnej władzy. Papież w encyklice Cum primum z 9 czerwca 1932r. napomniał polskich biskupów a duchowieństwo miało podporządkować się władzy zaborców i zachęcać do tego lud.

Grzegorz XVI powiększył Muzeum Watykańskie, ukończył budowę Pinakoteki, utworzył muzeum etruskie i egipskie w Watykanie oraz muzeum chrześcijaństwa na Lateranie.

Grzegorz XVI zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.