253

 

 

Pius VIII
(Francesco Saverio Castiglioni)

 

1829-1830

 

PIUS VIII

Francesco Saverio Castiglioni

31 marca 1829 – 30 listopada 1830

ITALCZYK

 

Francesco Saverio Castiglioni urodził się 20 listopada 1761r. W Cingoli w rodzinie szlacheckiej. Był spokrewniony z papieżem Piusem V (1566 – 1572)

Studiował prawo kanoniczne na uniwersytetach w Bolonii i Rzymie. W czasie studiów przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem generalnym w Anagni, Fano i Ascoli. Został kanonikiem i proboszczem katedralnym Cingoli. Był doradcą Piusa VI.

W 1800r. Otrzymał biskupstwo w Montalto. Pius VII obdarzył go godnością kardynała i biskupa Ceseny w Emilii, następnie mianował go biskupem Frascati i Wielkim Penitencjuszem oraz prefektem Kongregacji Indeksu. Pius VII wskazał na niego jako swojego następcę.

Po śmierci Leona XII na konklawe wybrany został na papieża i intronizowany przyjął imię Pius VIII.

Papież Pius VIII starał się wykazać, że Kościół nie musi być związany z żadnym porządkiem społecznym czy politycznym.

Papież dostrzegł anachroniczną strukturę Państwa Kościelnego. Ułożył taryfę podatkową, która była jedną z najnowocześniejszych w Europie. Zniósł Kongregację Wigilancji, zajmującą się śledzeniem urzędników. Potępił indyferentyzm religijny i głoszenie zasady równości wszystkich wyznań, atakowanie świętości rodziny, dogmatów katolickich, ładu moralnego; wystąpił też przeciwko wolnomularstwu i protestanckiemu Towarzystwu Biblijnemu, potępił wpływy masonerii w szkolnictwie i rozluźnieniu  obyczajów młodego pokolenia. W sprawie małżeństw mieszanych, błogosławieństwo Kościoła mogło być udzielone tylko wtedy, gdy istniała gwarancja, że dzieci zostaną wychowane w wierze katolickiej. Rząd Pruski popierał prawo germańskie, mówiące o tym, że o wychowaniu religijnym dziecka decyduje wola ojca.

Papież dążył do rozwoju nauk, Akademia Archeologiczna otrzymała miano papieskiej, a w 1829r. powstał w Rzymie Pruski Instytut Archeologiczny. Pius VIII założył Pocztę Watykańską.

Pius VIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.