251

 

 

Pius VII
( Luigi Barnaba Chiaramonti)

 

1800-1823

 

Pius VII

Luigi Barnaba Chiaramonti

14 marca 1800 – 20 sierpnia 1823

ITALCZYK

 

Barnaba Chiaramonti urodził się 14 sierpnia 1742r. w Cesenie w Emilii, w rodzinie arystokratycznej. W 1758r. złożył śluby zakonne i przyjął imię Gregorio. Papież Pius VI mianował go w 1782r. biskupem – kardynałem Imoli.

Po śmierci Piusa VI konklawe rozpoczęło się w klasztorze benedyktyńskim na wyspie San Giorgio koło Wenecji, na terytorium pod panowaniem austriackim. Po czteromiesięcznych obradach wybrany na papieża przyjął imię Pius VII. Władze austriackie nie zezwoliły na uroczystą koronację w bazylice św. Marka w Wenecji. Uroczystości ograniczyły się tylko do nałożenia elektowi tiary w kościele klasztornym.

Napoleon I Bonaparte włączył Państwo Kościelne do Francji, a Rzym ogłosił wolnym miastem. Zamknięto wszystkie klasztory. Papieżowi Napoleon I przyznał dochody, ale zażądał zrzeczenia się władzy świeckiej. W odpowiedzi Pius VII rzucił 10 czerwca 1809r. ekskomunikę na „rabusiów Petrimonii Sanctii Petri, ich mocodawców, popleczników, doradców i wykonawców”.

Papież został uwięziony i wywieziony z Rzymu przez Cerosy, Aleksandrię, Monte Cenis, Grenoble, Walencję i Awinion ostatecznie uwięziony w Sawone koło Genui. Uwolniony powrócił do Rzymu. Po klęsce Napoleona I 18 czerwca 1815r. pod Waterloo na Kongresie Wiedeńskim (1814 – 1815) prawie w całości przywrócono do istnienia Państwo Kościelne.

Papież rozpoczął reformy w dziedzinie gospodarczej. Zniósł ustawodawstwo francuskie, unieważnił kasatę dóbr, przywrócił feudałom prawa sądownicze, wznosił trybunał inkwizycyjny bez prawa stosowania tortur, obsadził duchownymi wyższe stanowiska. Ogłosił amnestię dla księży, którzy niegdyś złożyli przysięgę na wierność cesarzowi Napoleonowi Bonaparte.

31 sierpnia 1814r. Pius VII reaktywował Towarzystwo Jezusowe – jezuitów mimo sprzeciwu mocarstw katolickich.

Za pontyfikatu Piusa VII założono: Zgromadzenie Córek Miłości – kanosjanki, Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, Oblaci, Magdalenki, Pasjonistki, Siostry Sacre Coeur, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Zgromadzenie Świętej Rodziny z Bodeaux.

Papież Pius VII w czerwcu 1816r. potępił protestanckie Towarzystwo Biblijne i masonerię.

Pius VII wprowadził złoto – srebrne lub żółto – białe – barwy flagi papieskiej.

W Królestwie Polskim papież Pius VII podniósł do rangi arcybiskupstwa – metropolii, biskupstwo warszawskie 12 czerwca 1818r. Zatwierdził tytuł prymasa Królestwa Polskiego, nadany arcybiskupom warszawskim przez cara Aleksandra I.

Pius VII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra, a jego serce umieszczono w kościele S. Vincenzo.