250

 

 

Pius VI
(Giovanni Angelo Braschi)

 

1775-1799

 

Pius VI

Giovanni Angelo Braschi

15 lutego 1775 – 29 sierpnia 1799

ITALCZYK

 

Giovanni Angelo hrabia Braschi urodził się 25 grudnia 1717r. w Cesenie w Emilii w rodzinie arystokratycznej.

Był osobistym sekretarzem papieża Benedykta XIV i kanonikiem bazyliki św. Piotra. W 1758r. przyjął święcenia kapłańskie i został prałatem. Papież Klemens XIII mianował go w 1766r. skarbnikiem Kamery Apostolskiej. Klemens XIV mianował go w kwietniu 1773r. kardynałem. Po śmierci Klemensa XIV konklawe ciągnęło się przez pięć miesięcy (134dni). Wybrany na papieża otrzymał święcenia biskupie, intronizowany przyjął imię Pius VI.

Pontyfikat papieża Piusa VI przypadł na czas wielkich ruchów rewolucyjnych we Francji i związanych z nimi przemian na kontynencie europejskim. Papież Pius VI w 1790r. ustanowił Johna Carrolla pierwszym biskupem katolickim Baltimore w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Za pontyfikatu Piusa VI powstało Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Za pontyfikatu Piusa VI nasiliło się zjawisko etatyzmu, czyli zwierzchności władz państwowych nad Kościołem. W cesarstwie rzymsko – niemieckim Józef II (1765 – 1790) wprowadził system całkowitej tolerancji religijnej, ograniczenie władzy papieskiej do sfery duchownej oraz całkowite podporządkowanie kościoła państwu – system ten nazwano józefinizmem. We Francji wprowadzono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela w 1789r. ubezsamowalniając kościół francuski. Papież Pius VI zareagował suspendując niewierny kler i hierarchię.

W 1795r. Napoleon Bonaparte wkroczył do Italii, zajął Rzym i ogłosił Republikę Rzymską, papież zaprotestował. W odwecie wręczono Piusowi VI nakaz opuszczenia Rzymu, ponieważ tego nie uczynił, wywieziono go do Siewy jako więźnia. Papieżowi zależało by konklawe po jego śmierci odbyło się na terenie Austrii co rozdrażniło rewolucyjną Francją.

Piusa VI przeniesiono do klasztoru kartuzów pod Florencją, został uwięziony i pozbawiony kontaktu z otoczeniem. W 1797r. wydał konstytucję, uzupełniającą rozporządzeniami, nakazującą dokonanie wyboru papieża większością dwóch trzecich głosów tam, gdzie zbierze się największa liczba kardynałów na jakąkolwiek terytorium władzy katolickiej.

Papieża przeniesiono do Parmy, Turynu, Briancon i w końcu do zamku Hotel du Gouvernement w pobliżu Walencji, gdzie zmarł.

Pogrzeb Piusa VI odbył się tylko w asyście wojska bez księdza 30 stycznia 1800r. w Walencji na miejscowym cmentarzu.

W 1802r. przewieziono ciało Piusa VI do Rzymu i pochowano w bazylice św. Piotra. Urna z sercem papieża Piusa VI powróciła do Walencji.