249

 

 

Klemens XIV
(Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli)

 

1769-1774

 

KLEMENS XIV – XVII

Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli

19 maja 1769 – 22 września 1774

ITALCZYK

 

Giovanni Ganganelli urodził się 31 października 1705r. W SantArcangelo koło Rimini jako syn wiejskiego lekarza Lorenza. Po pobycie u jezuitów i pijarów w Urbano wstąpił do nowicjatu franciszkanów konwentualnych w Mondaino, przyjął imię zakonne po swoim ojcu Lorenzo i w 1724r. został wyświęcony na kapłana.

Pogłębił swoją wiedzę w Kolegium św. Bonawentury w Rzymie którego został rektorem.

Papież Benedykt XIV mianował go w 1746r. pierwszym konsultorem Świętego Oficjum. Lorenzo Ganganelli dwukrotnie odmówił przyjęcia nominacji na generała franciszkanów. Klemens XIII mianował go 24 września 1759r. kardynałem kościoła S. Lorenzo in Panisperna.

Po śmierci Klemensa XIII wybrany podczas konklawe na papieża intronizowany przyjął imię Klemens XIV.

Papież Klemens XIV rozwiązał 21 lipca 1773r. pod szczególnym naciskiem Francji i Hiszpanii zakon Towarzystwa Jezusowego – jezuitów.

 Brewe Dominus ac Redemptor noster, rozwiązujące zakon nie potępiło zakonu ani jego członków, czy też poglądów doktrynalnych a przedstawiło błędy popełnione przez Towarzystwo Jezusowe. Zakon kasowano w całej Europie z wyłączeniem Rosji i Prus, gdzie władcy zezwolili na dalszą działalność jezuitów. Papież Klemens XIV patronował artystom i pisarzom, udekorował 14 letniego Wolfganga Amadeusza Mozarta (1756 – 1791) orderem Złotej Ostrogi. Za pontyfikatu Klemensa XIV nastąpił pierwszy rozbiór Polski przez Prusy, Rosję i Austrię w 1772r. któremu papież usiłował zapobiec.

Klemens XIV zmarł w Rzymie i został pochowany w kościele SS. Apostoli.