248

 

 

Klemens XIII
(Carlo della Torre Rezzonico)

 

1758-1769

 

Klemens XIII – XVI

Carlo della Torre Rezzonico

6 lipca 1758 – 2 lutego 1769

ITALCZYK

 

Carlo Rezzonico urodził się 7 marca 1693r. w Wenecji, w najbogatszej w owym czasie rodzinie kupieckiej, która kupiła szlachectwo w 1687r. Kształcił się w kolegium jezuickim w Bolonii, uzyskał doktorat z teologii i prawa kanonicznego na uniwersytecie w Padwie.

W 1716r. został księdzem i rozpoczął pracę w kurii rzymskiej jako protonotariusz. Klemens XI mianował go zarządcą Rieti, a potem Fano. Benedykt XIII wezwał go do Rzymu jako członka konsulty a następnie mianował audytorem konsulty, audytorem Roty do spraw Wenecji.

Klemens XII w grudniu 1737r. mianował go kardynałem- diakonem kościoła S. Nicola in Carcere, a następnie kardynałem- prezbiterem S. Maria in Aracoeli i S. Marco, w 1743r. został biskupem Padwy.

Po śmierci Benedykta XIV konklawe trwało pięćdziesiąt trzy dni,  wybrany na papieża, intronizowany przybrał imię Klemens XIII.

Za pontyfikatu Klemensa XIII 8 listopada 1760r. święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zostało ustanowione głównym świętem w Hiszpanii.

Papież wprowadził prefację o Najświętszej Trójcy do wszystkich niedzielnych Mszy św. Za pontyfikatu Klemensa XIII większość państw katolickich usunęła ze swojego terytorium jezuitów, żądając od papieża Klemensa XIII likwidacji zakonu.

Klemens XIII zażądał od artystów, aby dyskretnie zakryli obnażone nagości w rzeźbach i na malowidłach z freskami w Kaplicy Sykstyńskiej włącznie. Bibliotekę Watykańską wzbogacili orientalnymi manuskryptami. W 1764r. papież Klemens XIII potępił febronianizm w Niemczech odpowiednik gallikanizmu we Francji, ograniczający jurysdykcję papieża do spraw tylko duchownych. W encyklice Christiane republicae salus z 25 listopada 1766r. papież potępił wszystkie publikacje niezgodne z dogmatami Kościoła katolickiego. Papież Klemens XIII w 1767r. kanonizował Jana Kantego (1390 – 1473) byłego profesora Akademii Krakowskiej oraz Joannę de Chantal (1572 – 1641) współpracowniczkę św. Franciszka Salezego (1567 – 1622).

Papież Klemens XIII na prośbę króla Augusta III (1696 – 1763) rozwinął w Polsce kult Najświętszego Serca Jezusa przez ustanowienie 26 stycznia 1765r. specjalnej Mszy św.

Klemens XIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.