247

 

 

Benedykt XIV
(Prospero Lorenzo Lambertini)

 

1740-1758

 

Benedykt XIV – XVI

Prospero Lorenzo Lambertini

17 sierpnia 1740 – 3 maja 1758

ITALCZYK

 

Prospero Lorenzo Lambertini urodził się 31 marca 1675r. w Bolonii, w rodzinie szlacheckiej. W 1724r. został biskupem tytularnym Teodozji i arcybiskupem Ankony w 1727r. a kardynałem w 1728r.

Benedykt XIII mianował go kardynałem, a Klemens XII nadał mu arcybiskupstwo w Bolonii.

Po śmierci Klemensa XII konklawe należało do najdłuższych w ostatnich stuleciach, trwało ponad pół roku, ostatecznie wybrano na papieża najbardziej wykształconego człowieka XVIII wieku, Prospero Lorenzo Lambertiniego, który konsekrowany przyjął imię Benedykt XIV.

Papież Benedykt XIV ustanowił kongregację do oceny prac biskupów, kongregację odpowiadającą na pytania biskupów. Papież Benedykt XIV zobowiązał biskupów do szkolenia księży, wizytowania parafii i propagowania misji.

Papież Benedykt XIV zatwierdził regułę redemptorystów i redemptorystek – Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Wydał konstytucję nakazującą biskupom zamieszkać w swoim diecezjach, ustanowił urząd obrońcy węzła małżeńskiego w procesach o nieważność małżeństwa, uregulował sprawy małżeństw mieszanych. Powołał komisję do prac nad reformą brewiarza. W 1748r. wydał nowe Martyrologium, ceremoniał i pontyfikat biskupi.

Papież Benedykt XIV występował przeciw tajnym stowarzyszeniom, zwalczał jansenizm, zakazał przynależności katolikom do masonerii pod karą ekskomuniki.

Benedykt XIV był mecenasem sztuki i nauki, zyskując nawet szacunek protestantów a filozof francuski Wolter Voltaire Francois Marie Arouet (1694 – 1778) dedykował papieżowi swą tragedię Mahomet. Papież nabył posągi do muzeum na Kapitolu i stworzył galerię obrazów. W pałacu watykańskim utworzył Muzeum Chrześcijańskiej Sztuki Antycznej Odrestaurował wiele kościołów.

Ozdobił rzymską bazylikę św. Pawła za Murami portretami wszystkich papieży; od czasu pontyfikatu Benedykta XIV mozaikowe portrety papieży są systematycznie uzupełniane.

Papież poddał rewizji Indeks ksiąg zakazanych, wykreślając z niego dzieła Mikołaja Kopernika i Galileusza. Papież Benedykt XIV w latach 1748 – 1754 zmniejszył w Polsce liczbę obowiązujących świąt kościelnych. Ustanowił pierwszą polską prowincję kapucynów, bullą Ad decorem Ecclesiae z 1749r. zezwolił prymasom polskim nosić purpurowe szaty kardynalskie. W 1754r. zatwierdził reformę szkolnictwa polskiego przeprowadzoną przez pijara Stanisława Konarskiego (1700 – 1773).

Papież Benedykt XIV zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.