245

 

 

Benedykt XIII
(Pietro Francesco Orsini)

 

1724-1730

 

BENEDYKT XIII-XV

Pietro Francesco Orsini

29 maja 1724 – 21 lutego 1730

ITALCZYK

 

Pietro Francesco Orsini urodził się 2 lutego 1649 r. W Gravinie, jako syn księcia Ferdynanda.

Pochodził z rodziny Orsinich z której wywodziło się już dwóch papieży –Celestyn III (1191-1198) i Mikołaj III (1277-1280). Pietro Francesco Orsini wstąpił do zakonu dominikanów wbrew woli rodziny, 9 lutego 1669 r. złożył śluby przybrał imię zakonne Vincenzo Maria.

Studiował teologię i filozofię w Neapolu, Bolonii i Wenecji, a następnie teologię w Brescii. Papież Klemens X mianował go kardynałem w lutym 1672 r. następnie arcybiskupem Manfredonii w 1680 r. biskupem Ceseny a w 1686 r. arcybiskupem Benewentu.

Po śmierci Innocentego XIII na konklawe po dziewięciu tygodniach obrad wybrany na papieża przybrał imię Benedykt XIV, ponieważ Benedykt XIII – Pedro de Luna w latach 1394 – 1417 był antypapieżem, intronizowany Pietro Francesco Orsini zmienił numerację na Benedykt XIII.

Papież Benedykt XIII, prowadził surowy tryb życia. Wyprowadził się z dworu papieskiego Watykanu i zamieszkał w specjalnie dla niego przygotowanej celi zakonnej. Najważniejsze dla papieża Benedykta XIII było sprawowanie liturgii, konsekrowanie kościołów, ołtarzy, odwiedzanie chorych, udzielanie sakramentów.

Papież zatwierdził zakon braci szkolnych założony przez św. Jana Chrzciciela de la Salle (1651 – 1719).

Politykę zagraniczną Państwa Kościelnego i jego finanse papież Benedykt XIII pozostawił kardynałowi Niccolo Coscii. Papież Benedykt XIII zatwierdził postanowienia prowincjonalnego synodu unickiego w Zamościu 1720r. Synod ten wprowadził do unickich ksiąg liturgicznych Filioque oraz wspomnienie papieża, sprecyzował obowiązki metropolity, biskupów, oficjałów, dziekanów i parochów. Ujednolicił i upodobnił we wszystkich diecezjach unickich liturgię na wzór liturgii łacińskiej. Papież Benedykt XIII kanonizował 31 grudnia 1726r. Stanisława Kostkę (1550 – 1591) i Alojzego Gonzagę (1568 – 1591). Benedykt XIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.