244

 

 

Innocenty XIII
(Michelangelo dei Conti)

 

1721-1724

 

INNOCENTY XIII-XIV

Michelangelo dei Conti

8 maja 1721 - 7 marca 1724

ITALCZYK

 

Michelangelo dei Conti urodził się 13 maja 1655 r. w Poli koło Palestriny jako syn księcia. Pochodził z rodu który wydał już trzech papieży: Innocentego III (1198-1216), Grzegorza IX (1227-1241) i Aleksandra IV (1254-1261). Studiował w Ankonie, a potem w jezuickim Kolegium Rzymskim. Pracował w kurii rzymskiej. Za pontyfikatu Aleksandra VIII został monsignorem i zarządca trzech papieskich prowincji. Innocenty XII wysłał go jako nuncjusza do Szwajcarii i nadał mu godność arcybiskupa tytularnego Tarsu. Był nuncjuszem w Lizbonie. Klemens XI mianował go kardynałem-prezbiterem. Pełnił funkcję biskupa Osimo i Viterbo.

Po śmierci Klemensa XI na konklawe wybrany na papieża, intronizowany przyjął imię Innocenty XIII.

Papież Innocenty XIII w czerwcu 1721 r. zatwierdził bullę Unigenitius Klemensa XI zwalczającą jansenizm. Innocenty XIII gdy dowiedział się ze jezuici nie przestrzegają zakazu posługiwania się rytmem chińskim zakazał przyjmowania do zgromadzania nowicjuszy do czasu gdy zakon nie okaże posłuszeństwa.

Do liturgii papież Innocenty XIII wprowadził uroczystość Imienia Jezusa.

Innocenty XIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.