243

 

 

Klemens XI
(Giovan Francesco Albani)

 

1700-1721

 

KLEMENS XI-XIV

Giovanni Francesco Albani

23 listopada 1700 – 19 marca 1721

ITALCZYK

 

Giovanni Francesco Albani urodził się 23 lipca 1649 r. w Urbino, w rodzinie arystokratycznej. Związał się z kurią rzymską, był gubernatorem Państwa Kościelnego, w 1687 r. został sekretarzem kolegium obserwatorów.

Aleksander VIII mianował go w lutym 1690 r. kardynałem-diakonem. Święcenia kapłańskie przyjął we wrześniu 1700 r. za pontyfikatu Innocentego XII.

Po śmierci Innocentego XII, konklawe trwało czterdzieści sześć dni, kandydat na papieża dopiero po kilkudniowym namyśle zaakceptował wybór, intronizowany przyjął imię Klemens XI.

W 1707 r. papież Klemens XI ekskomunikował mniszki z Port-Royal des Champs. Klasztor ten uważano za centrum jansenizmu, zakonnice rozproszono po całej prowincji. Z rozkazu króla francuskiego Ludwika XIV, ale za przyzwoleniem kościoła zburzono w 1711 r. zabudowania klasztoru w Port-Royal des Champs.

Papież Klemens XI zakładał kolegia misyjne w Rzymie, popierał misje zwłaszcza w Indiach, na Filipinach i w Chinach. Udzielił aprobaty zakonowi trapistów – cystersom surowej reguły.

Za pontyfikatu Klemensa XI w Paryżu powstało Zgromadzenie Ducha Świętego (duchacze), a w Polsce w 1713 r. Zgromadzenie Braci Rochitów. W 1712 r. papież Klemens XI kanonizował Piusa V (1566-1572).

Papież opiekował się biednymi, wzbogacił kolekcję Biblioteki Watykańskiej, troszczył się o zabytki w Rzymie i przejawiał duże zainteresowanie archeologią. W 1708 r. papież ogłosił (8 grudnia) dniem święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i nakazał je obchodzić w całym Kościele. Klemens XI w Polsce po zdetronizowaniu w 1704 r. przez sejm Augusta II Mocnego poparł Augusta II Sasa. Zawiesił w urzędowaniu prymasa kardynała Michała Radziejowskiego i biskupa poznańskiego Mikołaja Święcickiego za popieranie Stanisława Leszczyńskiego. Klemens XI potępił jansenizm, w sporze ze Stanisławem Leszczyńskim kandydatem do korony Polskiej. Mikołaj Święcicki schwytany przez Augusta II Sasa, został wywieziony do Rzymu, gdzie spędził dwa lata w papieskim więzieniu w Zamku św. Anioła.

Za pontyfikatu Klemensa XI rozpoczęła pielgrzymowanie z Warszawy do Częstochowy procesja dziękczynna i powstało w 1720 r. Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa – Pasjoniści. Do Polski sprowadził Pasjonistów bp. Julian Nowowiejski zakładając klasztor w Przasnyszu. Klemens XI zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.