242

 

 

Innocenty XII
(Antonio Pignatelli)

 

1691-1700

 

INNOCENTY XII-XIII

Antonio Pignatelli

12 lipca 1691-27 września 1700

 

Antonio Pognatelli urodził się 13 marca 1615 r. w Spinazzoli, jako syn księcia Minervino, pochodził z arystokratycznej rodziny neapolitańskiej. Za pontyfikatu Urbana VIII rozpoczął pracę w kurii. Był kolejno wicelegatem Urbino, gubernatorem Viterbo, nuncjuszem w Toskanii 1652 r. Polsce 1660 r., Wiedniu 1668 r. Papież Innocenty X mianował go inkwizytorem na Malcie.

Klemens X przydzielił mu biskupstwo w Lecce. Innocenty XI 1 września 1681 r. nadał mu godność kardynała, później biskupa Faenzy, mianował legatem w Bolonii i arcybiskupem Neapolu.

Po śmierci Aleksandra VIII odbyło się konklawe trwające pięć miesięcy, wybrany na papieża intronizowany przybrał imię Innocenty XII.

Papież Innocenty XII rozpoczął reformę w Rzymie i Państwie Kościelnym, ograniczył sprzedaż urzędów, zredukował wydatki dworu do koniecznych potrzeb, Dekretem Romanum decet pontificem z 22 czerwca 1692 r. zabronił praktyk nepotyzmu.

Papież utworzył w 1694 r. Kongregację do spraw Dyscypliny Kościelnej i Reformy Zakonów by podnieść poziom moralny duchowieństwa. Papież popierał rozwój misji w Ameryce, Persji i Chinach.

Innocenty XII rozpoczął rozbudowę portów w Civitavecchia Nettuno, by ułatwić rozwój handlu. Pomagał instytucjom charytatywnym, wybudował hospicjum S. Michele dla 300 rodzin, w Pałacu Laterańskim gościł bezrobotnych, biednych i potrzebujących.

Papież Innocenty XII po wahaniach uznał za króla Polski Augusta II Mocnego (1697-1733). W 1699 r. papież zatwierdził regułę pierwszego polskiego Zgromadzenia Marianów. Papież przyjął uroczyście królową Polski Marię Kazimierę wdowę po Janie III Sobieskim, która zamieszkała w Rzymie wraz z synami.

Innocenty XII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.