240

 

 

. Innocenty XI
(Benedetto Odescalchi)

 

1676-1689

 

INNOCENTY XI-XII

Benedetto Odescalchi

21 września 1676 – 12 sierpnia 1689

ITALCZYK

 

Benedetto Odescalci urodził się 19 maja 1611 r. w Como w rodzinie kupieckiej z Lombardii. Za pontyfikatu Urbana VIII wstąpił do służby papieskiej. Zajmował stanowisko protonotariusza, przewodniczącego Kamery Apostolskiej gubernatora Maceraty, komisarza finansowego w marchii Ankony.

Innocenty X w 1648 r. nadał mu godność kardynalską i uczynił legatem w Ferrarze a w 1650 r. przyjął święcenia kapłańskie i został konsekrowany na biskupa Novary.

Po śmierci Klemensa X konklawe wybrało na papieża  Benedetta Odescalchiego po wycofaniu sprzeciwu Francji, intronizowany przyjął imię Innocenty XI.

Papież Innocenty XI zabiegał o morale duchownych. Nawoływał do ewangelicznego kaznodziejstwa, katechizowania, ścisłego przestrzegania ślubów zakonnych, stosowania rygorystycznych kryteriów przy doborze kandydatów na księży i biskupów. Walczył o sprawna administrację kościelną. Podjął reformę finansowa Państwa Kościelnego, ograniczył liczbę kupowanych stanowisk urzędniczych i przeprowadził drastyczne reformy skarbowe. Innocenty XI zwalczał jansenizm, potępił kwietyzm w bulli Coelestis pastor z 19 listopada 1687 r., hiszpańskiego teologa Miguela de Molinosa (1628-1696) który zakładał całkowitą bierność człowieka w doskonaleniu duchowym. Papież wydał dekrety o częstym przyjmowaniu komunii św. o odbywaniu spowiedzi.

Papież Innocenty XI wszedł w konflikt o regalia to jest prawo do obsadzania wakujących siedzib biskupich i rozporządzenie ich majątkiem z Ludwikiem XIV królem francuskim, który zmusił duchowieństwo francuskie do przyjęcia 19 marca 1682 r. „Czterech Artykułów Gallikańskich” które stwierdzały że doktrynalne orzeczenia papieskie będą ostateczne, jeśli przyjmie je cały Kościół, uznawały wyższość soboru powszechnego nad papieżem i ustalały że władza papieska jest ograniczona kanonami, a we Francji zwyczajami Kościoła gallikańskiego. Papież odmówił prawa azylu w Rzymie ambasadorowi Francji i mianował własnych kandydatów na wakujące stanowiska. Król Francji Ludwik XIV w odwecie zajął terytoria papieskie w Awinionie i hrabstwie Venaissin.

12 września 1683 r. zwycięstwo Polaków pod Wiedniem uratowało Europę przed zalewem islamu, a papież Innocenty XI ustanowił ten dzień świętym Imienia Maryi. Po zwycięstwie wiedeńskim papież Innocenty XI miał czarnego orła w swoim herbie zastąpić białym orłem polskim.

Innocentego XI obdarzył króla polskiego Jana III Sobieskiego (1629-1696) tytułem defensor fidei – obrońca wiary.

Innocenty XI zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

Kościół czci Innocentego XI jako błogosławionego w liturgii 12 sierpnia.