239

 

 

Klemens X

(Emilio Altieri)

 

1670-1676

 

KLEMENS X-XIII

Emilio Altieri

29 kwietnia 1670 – 22 lipca 1676

RZYMIANIN

 

Emilio Altieri urodził się 12 lipca 1590 r. w Rzymie. W 1624 r. przyjął święcenia kapłańskie i zastąpił swego brata na stanowisku biskupa Camerino. W 1644 r. Innocenty X wysłał go do Neapolu jako nuncjusza.

Aleksander VII w 1657 r. mianował go sekretarzem kongregacji Biskupów i Zakonników oraz konsultorem Świętego Oficjum. Klemens IX w listopadzie 1669 r. nadał mu godności kardynała.

Po śmierci Klemensa IX konklawe trwało ponad cztery miesiące, wybrany na papieża, intronizowany, przybrał imię Klemens X.

Pontyfikat Klemensa X przebiegał w nieustannych konfliktach kościoła z Francją – królem Ludwikiem XIV (1643-1715). Papież Klemens X wśród licznych kanonizacji wyniósł na ołtarze założyciela zakonu teatynów Kajetana z Tieny (1480 – 1547), jezuitę Franciszka Borgię (1510-1572) pierwszą świętą z Ameryki południowej Różę z Limy (1586-1617) i beatyfikował Piusa V (1566-1572), hiszpańskiego mistyka Jana od Krzyża (1542-1591) i męczenników holenderskich z Gorcum skazanych na śmierć przez kalwinów 9 lipca 1572 r.

Papież Klemens X zajmował się sprawami finansów państwa i rozwojem rolnictwa. Zbudował Palazzo Altieri, wzniósł fontanny na placu św. Piotra i posągi na moście św. Anioła.

Klemens X utworzył specjalną kongregację do spraw Polski. Sam przebywał w Polsce, w Warszawie jako audytor nuncjusza apostolskiego Giovanniego Battisty Lancelottiego. Papież wspomagał finansowo Jana III Sobieskiego (1674 – 1696) w jego walce z Turkami. W 1673 r. powstało Zgromadzenie Księży Marianów i zatwierdzono w 1647 r. zgromadzenie kapłanów o nazwie Kongregacja Jezusa i Maryi.

Klemens X zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.