238

 

 

Klemens IX

(Giulio Rospigliosi)

 

1667-1669

 

KLEMENS IX –XII

Giulio Rospigliosi

20 czerwca 1667-9 grudnia 1669

ITALCZYK

 

Giulio Rospigliosi urodził się 27 stycznia 1600 r. w Pistoi w rodzinie szlacheckiej. Studiował sztuki wyzwolone w Rzymie w kolegium jezuickim a potem prawo i teologię na uniwersytecie w Pizie. Papież Urban VIII w 1644 r. mianował go arcybiskupem tytularnym Tarsus i nuncjuszem w Hiszpanii. Papież Aleksander VII mianował go w 1657 r. sekretarzem stanu i kardynałem S. Sisto.

Po śmierci Aleksandra VII wybrany na papieża intronizowany przyjął imię Klemens IX.

Papież Klemens IX zerwał ze zwyczajem dokonywania wymiany urzędników z nastaniem nowego papieża. Klemens IX przejął po swoich poprzednikach nie rozwiązaną sprawę jansenizmu, po długich rokowaniach doszło do podpisania formularza przez jansenistów potępiającego pięć twierdzeń Korneliusza Jansena. Klemens IX ogłosił pojednanie tzw. „pokój klementyńskiPax Clementina w 1669 r.

Za pontyfikatu Klemensa IX Hiszpania w lutym 1668 r. uznała niepodległość Portugalii, co pozwoliło papieżowi na rozwikłanie skomplikowanej sytuacji w kościele portugalskim.

W czasie pontyfikatu Klemensa IX odżyła sprawa ligi antytureckiej zakończona niepowodzeniem. Klemens IX pisał wiersze, a także dramaty religijne, był miłośnikiem muzyki operowej i twórcą opery komicznej Chi soffre speri, wystawionej w Palazzo Barberini. Papież przyczynił się do zbudowania teatru muzycznego w Rzymie.

W okresie pontyfikatu Klemensa IX nastąpiła w Polsce abdykacja króla Jana Kazimierza, którego papież mianował opatem komendatoryjnym klasztoru benedyktyńskiego Saint-Germain-de Pres w Paryżu.

Papież zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.