237

 

 

Aleksander VII
(Fabio Chigi)

 

1655-1667

 

ALEKSANDER VII

Fabio Chigi

7 kwietnia 1655 – 22 maja 1667

ITALCZYK

 

Fabio Chigi urodził się 13 lutego 1599 r. w Sienie. Studiował filozofię, prawo i teologię, uzyskał doktorat z teologii na uniwersytecie w Sienie. W latach 1629-1634 był wicelegatem w Ferrane, po powrocie do Rzymu przyjął święcenia kapłańskie. Urban VIII mianował go w 1635 r. biskupem Nardó i wysłał na Maltę jako inkwizytora i delegata apostolskiego. Był nuncjuszem w Niemczech w Kolonii w latach 1639-1651 i sekretarzem stanu, a następnie kardynałem i biskupem Imoli.

Po śmierci Innocentego X obrady konklawe trwały osiemdziesiąt dni, wybrany na papieża Fabio Chigi, intronizowany przybrał imię Aleksander VII.

Papież Aleksandr VII zaakceptował propozycję misjonarzy jezuickich w Chinach, by wprowadzić miejscowe zwyczaje do ceremonii kościelnych, ryt chiński. Papieżowi udało się nakłonić Wenecję do wyrażenia zgody na powrót jezuitów w grudniu 1656 r. usuniętych podczas konfliktów z Pawłem V.

Papież Aleksander VII był uwikłany w polityczne rozgrywki Francji i w spór o probabilizm.

Papież był patronem artystów, zlecił Berniniemu Gian Lorenzo (1598-1680) wykonanie kolumnady okalającej Plac św. Piotra. Kontynuował prace w Castel Gandolfo nad urządzeniem ogrodów.

Aleksander VII zatwierdził Konstytucję Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – prezentki założone przez Marię Czeską(1584-1650) w latach 1623-1626. Papież wyniósł na ołtarze w r. 1661 Franciszka Salezego (1567-1622) a 4 lata później w 1665 włączył do grona świętych.

Za pontyfikatu Aleksandra II król Polski Jan Kazimierz (1648-1668) po ocaleniu przed Szwedami Jasnej Góry (listopad-grudzień 1655) w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej złożył śluby szerzenia czci Maryi, którą obrał za Królową Polski i ustanowił Jej święto. Wydarzenie to miało zasadnicze znaczenie w dziejach Kościoła i narodu polskiego.

Papież Aleksander VII na wieść o tym wydarzeniu odprawił nabożeństwo dziękczynne w kościele polskim św. Stanisława.

Aleksander VII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.