236

 

 

Innocenty X
(Giovanni Battista Pamphilj)

 

1644-1655

 

INNOCENTY X-XI

Gian Battista Pamphilj

15 września 1644 – 7 stycznia 1655

ITALCZYK

 

Gian Battista Pamphilj urodził się 7 marca 1574 r. w rodzinie spokrewnionej z rodem Borjów. W 1597 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako adwokat w konsystorzu a następnie jako sędzia Roty rzymskiej. Był nuncjuszem w Hiszpanii w 1626 r.

Papież Urban VIII mianował go 1627 r. kardynałem in petto kościoła S. Eusebio.

Po śmierci Urbana VIII konklawe obradowało przez trzydzieści sześć dni. Gian Battista Pamphili został wybrany na papieża, intronizowany przyjął imię Innocenty X.

Papież Innocenty X nie podejmował decyzji bez zasięgnięcia rady swojej szwagierki Olimpii MaidalchiniPamfili wdowy po bracie, którą potocznie zwano „papieżycą”.

Papież mianował sekretarzem stanu w 1651 r. biskupa Fabio Chigi (późniejszy papież Aleksander VII).

Innocenty X zajął się sprawą zaadaptowania tradycyjnych chińskich zwyczajów do potrzeb misji i zaakceptował dekret Kongregacji Rozkrzewiania Wiary potępiający te praktyki.

Papież Innocenty X rozpatrywał kwestię jansenizmu bezwarunkowo potępiając jego twierdzenia w bulli Cum occasione 31 maja 1653 r. Papież ogłosił rok 1650 XIV Rokiem świętym.

Innocenty X zalecił ukończenie wystroju bazyliki św. Piotra. Odrestaurował w starożytnej formie i ozdobił fonntanę Piazza Navona oraz kościół S. Agnese na Piazza Navona. Zbudował Villę Doria Pamphilii.

Zreorganizował więzienia w Państwie Kościelnym umieszczając więźniów w celach co było bardziej humanitarne. Za pontyfikatu Innocentego X powstało Zgromadzenie Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu – Sakramentki, oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia świętego Karola Boromeuszaboromeuszki mikołowskie. Boromeuszki trzebnickie ukonstytuowały się w niezależne Zgromadzenie po 1861 r.

Papież Innocenty X udzielił Polsce znacznej pomocy finansowej na wojnę z Turcją. W 1644 r. mianował kardynałem Jana Kazimierza przyszłego króla Polski.

Innocenty X zmarł i dopiero po kilku dniach został pochowany w Rzymie na koszt jednego z kanoników bez żadnych uroczystości w bazylice św. Piotra.