234

 

 

Grzegorz XV

(Alessandro Ludovisi)

 

1621-1623

 

GRZEGORZ XV-XVII

Alessandro Ludovisi

9 lutego 1621 – 8 lipca 1623

ITALCZYK

 

Alessandro Ludovisi urodził się 9 stycznia 1554 r. w Bolonii, był synem hrabiego Pompeio.

Rozpoczął studia w Kolegium rzymskim na wydziale sztuk wyzwolonych prowadzonym przez jezuitów. Studia prawnicze ukończył na uniwersytecie w Bolonii, gdzie w 1575 r. uzyskał doktorat, po czym zdecydował się przyjąć święcenia kapłańskie. Papież Grzegorz XIII powierzył mu różne trudne misje dyplomatyczne i mianował go przewodniczącym kolegium sędziowskiego. Paweł V w 1612 r. mianował go arcybiskupem Bolonii a następnie w uznaniu zasług za wynegocjowany w 1616 r. pokój między księciem Sabaudii Karolem Emanuelem I (1580-1630) a królem Hiszpanii Filipem III (1598-1621) mianował go kardynałem.

Po śmierci Pawła V konklawe wybrało przez aklamację Alessandro Ludovisiego na papieża, intronizowany przyjął imię Grzegorz XV był pierwszym papieżem kształconym przez jezuitów.

Grzegorz XV przeprowadził ważne reformy, zmienił metodę wyboru papieża. Jeżeli wybór papieża nie zostanie dokonany przez aklamację, konklawe należy odbywać w odosobnieniu, przeprowadzając tajne głosowania dwa razy dziennie na piśmie. Kandydat musi otrzymać dwie trzecie głosów. Nie przewidywano prawa inkluzji ani ekskluzji, czyli prawu weta wobec kandydata, co czynili królowie państw katolickich.

Grzegorz XV ustanowił Świętą Kongregację Rozkrzewienia Wiary, która była centralną instytucją do spraw misji. Głównym zadaniem Kongregacji było rozkrzewienie wiary katolickiej i koordynowanie pracy misyjnej w świecie. W skład Kongregacji wchodziło trzynastu kardynałów.

Papież Grzegorz XV udzielił pomocy finansowej królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie (1587-1632) do walki z Turkami gratulując polskiego zwycięstwa pod Chocimiem 2 września 1621 r.

Grzegorz XV otrzymał od Maksymiliana I Bawarskiego (1573-1651) elektora Palatynal bibliotekę heidelberską z cennymi rękopisami za przekazanie mu tronu przez wojska Ligi katolickiej, włączył Bibliotheca Palatina do Biblioteki Watykańskiej papież Grzegorz XV w roku 1622 kanonizował Teresę z Avila (1515-1582), Ignacego Loyolę (1491-1556), Filipa Neri (1515-1592) i Franciszka Ksawerego (1506-1552).

Papież zmarł w Rzymie i został pochowany w kościele S. Ignazio.