233

 

 

Paweł V
(Camillo Borghese)

 

1605-1621

 

PAWEŁ V

Camillo Borghese

16 maja 1605 – 28 stycznia 1621

ITALCZYK

 

Camillo Borghese urodził się 17 września 1552 r. w Rzymie, w rodzinie prawnika spokrewnionej z Katarzyną ze Sieny. Studiował prawo w Perugii i Padwie. Po uzyskaniu doktoratu rozpoczął pracę w kurii rzymskiej. Papież Klemens VIII wysłał go z misją do króla hiszpańskiego Filipa II Habsburga. Po jej zakończeniu mianował go kardynałem a następnie biskupem Jesi, wikariuszem papieskim oraz inkwizytorem w Rzymie.

Po śmierci Leona XI kardynałowie zebrani na konklawe wybrali na papieża Camillo Borghese jako kandydata kompromisowego. Intronizowany przyjął imię Paweł V. W 1612 r. 24 lutego zatwierdził założoną przez Filipa Neri Kongregację Oratorianów, oraz oratorian francuskich Piotra de Berulle. Kanonizował 1 listopada 1610 r. Karola Boromeusza (1538-1584) i Franciszkę Rzymiankę (1384-1440), oraz beatyfikował Ignacego Loyolę (1491-1556), Franciszka Ksawerego (1506-1552), Filipa Neri (1515-1595) i Teresę z Avila (1515-1582). Św. Franciszek Salezy (1567-1622) i św. Joanna F. Fremyot de Chantal (1572-1641) założyli Zakon Wizytek. W 1617 r. papież zatwierdził powstały Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej – pijarzy. W 1617 r. św. Wincenty a Paulo (1581-1660) i Ludwik de Marillac (1591-1660) założyli Zakon Szarytek.

Papież dążył do przywrócenia autorytetu Kościoła i ugruntowania jego pozycji w świecie. Protestował przeciwko stawianiu urzędników kościelnych i księży przez sądami świeckimi. Papież Paweł V 20 czerwca 1614 r. opublikował Rituale Romanum, które zawierało modlitwy i opis czynności wykonywanych podczas obrzędów religijnych. Wydanie tej księgi przyczyniło się do jedności liturgicznej Kościoła rzymskiego. W Państwie Kościelnym utworzył agencję kredytowa by pomóc rolnikom. Ustanowił 40-godzinne nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu. Paweł V wzbogacił Bibliotekę Watykańską utworzył Archiwum Watykańskie w Pałacu Watykańskim. Papież Paweł V nakazał w zakonach naukę języka hebrajskiego, łaciny, greki i arabskiego. Ukończył budowę bazyliki św. Piotra odrestaurował konfesję, wydłużył nawę, przebudował fasadę i portyk. Wybudował kaplicę zwaną paulińską w bazylice S. Maria Maggiore i Villę Borghese poza murami miasta. Odrestaurował akwedukt Trajana nadając mu nazwę Acqua Paola, który dostarczał wodę fontann w mieście na Ponte Sisto, do Zamku św. Anioła i na Plac św. Piotra.

Za pontyfikatu Pawła V 5 marca 1616 r. Kongregacja Świętego Oficjum potępiła dzieło Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium i poglądy Galileusza. Z inicjatywy papieża Pawła V wszczęto przeciwko Galileuszowi proces inkwizycyjny.

Paweł V zmarł i został pochowany w Rzymie w bazylice św. Piotra, a następnie jego ciało przeniesiono do bazyliki S. Maria Maggiore.