232

 

 

Leon XI
(Alessandro Ottaviano de Medici)

 

1605

 

LEON XI

Alessandro Ottaviano de, Medici

1-27 kwietnia 1605

ITALCZYK

 

Alessandro de, Medici urodził się 2 czerwca 1535 r. we Florencji, w rodzinie spokrewnionej z rządzącą Florencją, rodziną Medyceuszy. Przez matkę Francessę Salvati był kuzynem papieża Leona X. Pełnił w Rzymie funkcję ambasadora księcia Toskanii Cosimo I Medici. Był ulubionym uczniem Filipa Neri (1515-1595).

Papież Grzegorz XIII mianował go kolejno biskupem Pistoi, arcybiskupem Florencji i w 1583 r. kardynałem Alessandro Ottaviano de, Medici był gorliwym duszpasterzem w swoich diecezjach, gdzie wprowadził w życie postanowienia soboru trydenckiego. Nie szczędził pieniędzy na odbudowę kościołów i kupno Villa Medici. W 1596 r. był legatem we Francji prowadząc negocjacje pomiędzy Hiszpanią a Francją, które doprowadziły do zawarcia pokoju w Vervins 2 maja 1598 r. W roku jubileuszowym 1600 został kardynałem-biskupem Albano a w 1602 r. Palestriny.

Po śmierci Klemensa VIII konklawe wybrało na papieża Alessandro Ottaviano de, Medici, koronowany przyjął imię Leon XI.

Papież Leon XI powołał komisję do zreformowania systemu elekcji na konklawe. Zamierzał wesprzeć cesarza Rudolfa II w walce z Turkami. Zniósł niektóre podatki w Rzymie i wziął w posiadanie Villę Medici.

Leon XI zmarł w Rzymie podczas obejmowania bazyliki na Lateranie i został pochowany w bazylice św. Piotra.