231

 

 

Klemens VIII
(Ippolito Aldobrandini)

 

1592-1605

 

KLEMENS VIII –XI

Ippolito Aldobrandini

30 stycznia 1592 – 3 marca 1605

ITALCZYK

 

Ippolito Aldobrandini urodził się 24 lutego 1536 r. w Fano jako syn adwokata florenckiego.

Pius V mianował go adwokatem w konsystorzu i audytorem w Świętej Rocie. W 1580 r. przyjaźniąc się z Filipem Neri (później uznanym świętym) i oratorianinem. Cesare Borondy (1538-1607) przyjął święcenia kapłańskie. Papież Sykstus V 15 maja 1585 r. mianował go notariuszem kierownikiem departamentu zajmującym się nominacjami zastrzeżonymi dla Stolicy Apostolskiej, a następnie kardynałem-prezbiterem kościoła S. Pancratio i wielkim penitencjariuszem. W latach 1588 –1589 odbył podróż do Polski, gdzie jako legat papieski prowadził mediacje pomiędzy królem Zygmuntem III Wazą, a domem Habsburgów.

Po śmierci Innocentego IX kardynałowie zebrani na konklawe wybrali na papieża Ippolito Aldobrandiniego, koronowany przyjął imię Klemens VIII.

W 1592 papież Klemens VIII opublikował poprawioną wersję Pisma św. Zwaną edycją klementyńską, wydał rozszerzony Indeks ksiąg zakazanych, poprawiony ceremoniarz  - pontyfikał, brewiarz i mszał rzymski.

W 1593 r. nastąpił podział zakonu Karmelitów na gałąź reformowaną oraz Karmelitów tzw. obserwy (trzewiczkowych).

Za pontyfikatu Klemensa VIII inkwizycja rzymska skazała na śmierć filozofa byłego dominikanina Giordana Bruna (1548-1600). Papież Klemens VIII utworzył kongregację dobrego porządku, kierującą finansami państwa i poparł misje, która w 1622 r. przekształciła się w kongregację Rozkrzewiania Wiary. Papież urządził krypty w bazylice św. Piotra, zbudował ołtarz papieski, zakończył budowę apartamentów papieskich oraz wzniósł ołtarz Najświętszego Sakramentu w bazylice św. Jana na Lateranie. Jubileuszowy rok 1600 rozpoczął się od otwarcia „Wrót Świętych” Porta santa w bazylice św. Piotra 31 grudnia 1599 r. Klemens VIII przyjął koncepcję utworzenia Kościoła unickiego w Polsce zaakceptowaną przez synod w Brześciu nad Bugiem w październiku 1596.

Klemens VIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice S. Maria Maggiore.