230

 

 

Innocenty IX
(Giovanni Antonio Facchinetti)

 

1591

 

INNOCENTY IX-X

Giovanni Antonio Facchinetti

29 października – 30 grudnia 1591

ITALCZYK

 

Giovanni Antonio Facchinetti urodził się 20 lipca 1519 r. w Bolonii. Studiował prawo na uniwersytecie w Bolonii gdzie uzyskał doktorat w 1544 r.

W Rzymie współpracował z kardynałem Alessandro Farnese, który powierzył mu prowadzenie swoich interesów w Awinionie i Parmie. Papież Pius V mianował go w 1560 r. biskupem Nicastro w Kalabrii. Giovanni Antonio Facchinetti jako biskup brał udział w Soborze Trydenckim.

Za pontyfikatu Piusa V i Grzegorza XIII, pełnił funkcję nuncjusza papieskiego w Wenecji. Grzegorz XIII mianował go 12 listopada 1576 r. patriarchą Jerozolimy a następnie 12 grudnia 1583 r. kardynałem.

Po śmierci Grzegorza XIV kardynałowie zebrani na konklawe wybrali na papieża Giovanni Antonio Facchinettiego, koronowany przyjął imię Innocenty IX.

Papież Innocenty IX dążył do rozwoju ekonomicznego Państwa Kościelnego, przedstawił na konsystorzu plan gromadzenia rezerw pieniężnych w Zamku św. Anioła. Podzielił Sekretariat Stanu na trzy sekcje, które miały się zajmować sprawami Francji i Polski, Włoch i Hiszpanii i jedna dla Niemiec. Innocenty IX podjął działania zmierzające do uregulowania biegu  Tybru, odnowił port w Ankonie i zakończył budowę bazyliki św. Piotra.

Papież Innocenty IX zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.