228

 

 

Urban VII
(Gian Battista Castagna)

 

1590

 

URBAN VII

Gian Battista Castagna

15-27 września 1590

RZYMIANIN

 

Gian Battista Castagna urodził się 4 sierpnia 1521 r. w Rzymie spokrewniony ze szlachecką rodziną genueńską. Studiował w Perugii, Padwie i Bolonii, uzyskał doktorat z prawa. Papież Juliusz III mianował go w 1553 r. arcybiskupem Rossano w Kalabrii. Za pontyfikatu Pawła IV był gubernatorem Państwa Kościelnego. Jako przewodniczący kilku komisji odgrywał istotną rolę w pracach ostatniej fazy soboru w Trydencie w 1564 r. na polecenie Piusa IV towarzyszył kardynałowi Boncompagniemu (późniejszy papież Grzegorz XIII) w jego legacji do Hiszpanii. Był nuncjuszem w Wenecji i zarządca Bolonii. Papież Grzegorz XIII mianował go konsultorem  - doradcą w Świętym Oficjum i kardynałem-prezbiterem kościoła S. Marcello al. Corso. Papież Sykstus V, mimo, że ten nie poparł go na konklawe mianował go gubernatorem Bolonii.

Po śmierci Sykstusa V na konklawe kardynał Christoforo Madruzzo, podał do wiadomości listę kandydatów na urząd papieski, których życzył sobie król Hiszpanii Filip II (1556-1598). Był to pierwszy przypadek wyrażonej w jawnej formie ingerencji monarchy w sprawę wyboru papieża – inkluzywa.

Gian Battista Castagna został wybrany na papieża przez aklamację, przyjął imię Urban VII, ale zmarł zanim został koronowany.

Papież Urban VII, zachęcił do prac publicznych, by zatrudnić bezrobotnych, uregulował sprawy finansowe wynajmowanych domów.

Papież przekazał cały swój majątek Wspólnocie Zwiastowania przy S. Maria Sopra Minerva w Rzymie jako fundusz dla biednych panien.

Urban VII zmarł w Rzymie na malarie.