227

 

 

Sykstus V
(Felice Peretti)

 

1585-1590

 

SYKSTUS V

Felice Peretti

24 kwietnia 1585 – 27 sierpnia 1590

ITALCZYK

 

Felice Peretti urodził się 13 grudnia 1520r. w Grottamare w Marchii Ankońskiej w rodzinie chłopskiej. Wykształceniem Felice zajął się wuj Salvatore który należał do zakonu franciszkanów konwentualnych. Uczył się w Fermo, Ferrarze, Bolonii, Rimini i Sienie. W 1547r. został wyświęcony na księdza. Rok później uzyskał doktorat z teologii na uniwersytecie w Fermo.

Papież Paweł IV w roku 1557 mianował go inkwizytorem w Wenecji. Franciszkanie wybrali go na generalnego prokuratora zakonu. Pius V mianował go wicegenerałem zakonu franciszkanów i w 1566r. biskupem S. Agata dei Goti. Od tego czasu Peretti zaczął używać nazwiska Montalto. W 1570r. został mianowany kardynałem i otrzymał biskupstwo w Fermo. Po śmierci Grzegorza XIII konklawe, wybrało przez aklamację na papieża Felice Perettigo, intronizowany przyjął imię Sykstus V.

Papież Sykstus V rozpoczął pontyfikat od przywrócenia ładu w Państwie Kościelnym, skazując tysiące bandytów na publiczne stracenia, a udzielających im poparcia skazywano na surowe kary. Papież nakazał zaprowadzenie dyscypliny wśród duchowieństwa i w kolegiach rzymskich, nakazując wszystkim biskupom odbywanie wizyty ad limina Apostolorum, wymagając od nich składania szczegółowych sprawozdań z ich działalności. Nakazał ścisłe przestrzeganie prawa dotyczącego obecności biskupów w swoich diecezjach, a proboszczów w parafiach, ustalił liczbę, ustalił liczbę kardynałów członków Świętego Kolegium na 70, która nie została przekroczona aż do pontyfikatu Jana XXIII (1958-1963).

Sykstus V ustanowił dodatkowe trybunały inkwizycyjne. Patronował przygotowaniu do druku Pisma św.. Papież Sykstus V nakazał wyburzyć stary pałac na Lateranie i zbudował nowy, zachowując jedynie antyczne schody papieskie oraz kaplicę Mikołaja III, stanowiącą odtąd oddzielną budowlę. Powiększył Kwirynał, zakończył budowlę bazyliki św. Piotra, która została zwieńczona gigantyczną kopułą, zbudował tę część Watykanu, gdzie obecnie rezyduje papież, i na Placu św. Piotra postawił cztery wielkie obeliski zakończone krzyżem w kluczowych punktach. Wybudował dla miasta akwedukt Aequa Felice. Zbudował Schody Hiszpańskie, nową Bibliotekę Watykańską i drukarnię, w której w 1587 r. wydrukował Septuagintę. Papież Sykstus V przywrócił święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Teologa franciszkańskiego Giovanniego Fidanza – św. Bonawenturę (1217-1274) ogłosił doktorem Kościoła.

Papież Sykstus V nazwany „Żelaznym papieżem” pozostawił Rzym w stylu barokowego rozkwitu, kasa papieska była napełniona a wydawana z rozwagą uczyniła Sykstusa V najbogatszym władcą ówczesnego świata.

Sykstus V zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice S. Maria Maggiore.