226

 

 

Grzegorz XIII
(Ugo Boncompagni)

 

1572-1585

 

GRZEGORZ XIII – XV

Ugo Boncompagni

13 maja 1572 – 10 kwietnia 1585

ITALCZYK

 

Ugo Boncompagni urodził się 1 stycznia 1502 r. w Bolonii, jako syn kupca. Był profesorem prawa na uniwersytecie bolońskim. Papież Paweł III wyznaczył go sędzią na Kapitolu i wicekanclerzem w Kampanii. Mając 40 lat Ugo Boncompagni przyjął święcenia kapłańskie. Papież Paweł IV mianował go sekretarzem swego bratanka, kardynała Carlo Carafy. W 1561 r. Pius IV wysłał go jako eksperta prawnego na obrady Soboru Trydenckiego, gdzie odegrał dużą rolę przy redagowaniu dekretów. Był biskupem Vieste i kardynałem-prezbiterem kościoła S. Sisto w Rzymie.

Po śmierci Piusa V kardynałowie zebrani na konklawe wybrali na papieża Ugo Boncompagniego, koronowany przyjął imię Grzegorz XIII.

Grzegorz XIII wyznaczył specjalną komisję kardynałów, której zadaniem było badanie akt personalnych kandydatów na biskupów. Postanowił zastąpić system legatów stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej. W stolicach państw zakładano nuncjatury papieskie. Były to oficjalne przedstawicielstwa dyplomatyczne, który realizowały założenia polityki papieskiej.

Dążąc do wykształcenia księży, odnowił Collegium Romanum nazwane później od jego imienia Uniwersytetem Gregoriańskim i Kolegium Niemieckie które bogato uposażył. Utworzył nowe kolegia: greckie, angielskie, maronickie, armeńskie i węgierskie. Celem kolegiów było wykształcenie księży reprezentujących wysokie walory duchowne i intelektualne dla pracy w zwalczaniu protestantyzmu w swoich krajach.

Za pontyfikatu Grzegorza XIII miała miejsce 23/24 sierpnia 1572 r. we Francji tzw. noc św. Bartłomieja, podczas której dokonana została masakra hugenotów. Zgodnie z zaleceniem soboru w Trydencie papież polecił opublikować w 1582 zbiór prawa kanonicznego Corpus Iuris Canonici. Papież Grzegorz XIII uznając ważność odkrytych katakumb dla historii Kościoła, pozwolił je badać i opublikował nowe wydanie Martyrologii. Imię papieża Grzegorza XIII wiąże się z przeprowadzeniem reformy kalendarza juliańskiego. Nowy kalendarz gregoriański opracowany został przez specjalną komisję w papieskiej Villa Mondragone koło Frascati 24 lutego 1582 r. Nowy kalendarz zakładał usunięcie dziesięciu dni (5-14 października 1582 r.) i przyjęcie lat przestępnych, został od razu zaakceptowany przez państwa katolickie, a protestanckie dopiero po dwustu latach. Za pontyfikatu Grzegorza XIII powstała Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri (1515-1595) – oratorianie. W 1583 r. powstało Zgromadzenie Sióstr świętego Augustyna w Polsce – augustianki. W 1584 r. powstał Zakon Kamilianów. Grzegorz XIII rozpoczął budowę pałacu kwirynalskiego, zbudował kaplicę w bazylice św. Piotra, zw. Gregoriańską, i fontannę na Piazza Navona. Papież ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej w miejsce święta Matki Bożej Zwycięskiej 7 października wprowadzonego przez Piusa V. Grzegorz XIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.