224

 

 

Pius IV
(Giovanni Angelo de Medici)

 

1559-1565

 

PIUS IV

Giovanni Angelo de, Medici

25 grudnia 1559 – 9 grudnia 1565

ITALCZYK

 

Giovanni Angelo de, Medici urodził się 31 marca 1499 r. w Mediolanie, jako syn notariusza. Papież Paweł III powierzył mu funkcje gubernatora Państwa Kościelnego i mianował go arcybiskupem 14 grudnia 1545 r. Raguzy na Sycylii, następnie 8 kwietnia 1549 r. kardynałem-prezbiterem przy S. Prisca oraz komisarzem wojsk papieskich na Węgrzech i w Siedmiogrodzie.

Po śmierci Pawła IV kardynałowie zebrani na konklawe dopiero po prawie trzech miesiącach wybrali na papieża Giovanniego Angelo de, Medici, koronowany przyjął imię Pius IV. Papież Pius IV zmienił politykę w zarządzeniu Państwem Kościelnym. Wprowadził nowe podatki, cofnął wyroki wydane na wędrujących mnichów, ograniczył władzę rzymskiej inkwizycji i przeprowadził rewizję Indeksu ksiąg zakazanych. Papież Pius IV wznowił i kontynuował obrady soboru w Trydencie przerwane w 1552 r. Ojcowie soboru przyjęli kanony dotyczące mszy św. Jako pamiątki i powtórzenia ofiary Chrystusa. Sobór ustanowił kanony dotyczące sakramentu kapłaństwa. W schemacie przyjętym przez sobór określono: sposób nominacji i zadania kardynałów, organizację synodów i seminariów diecezjalnych, wizytacje diecezji przez biskupa, reformę kapituł i zakonów. Karmelitanki Bose założone przez św. Teresę Wielką (1515-1582) były żeńską gałęzią Karmelitów, podejmując reformę zakonów zainicjonowaną przez papieża.

Pius IV odłożył kwestie celibatu księży, ale nie wyraził zgody na małżeństwo księży, co proponował cesarz. Dekret Tametsi określił warunki ważności zawarcia sakramentu małżeństwa, sformułowano kanony dogmatyczne, dotyczące czyśćca, odpustów i kultu świętych. Pius IV doprowadził do zakończenia soboru powszechnego w Trydencie 4 grudnia 1563 r. a dekrety soboru zatwierdził bullą Benedictus Deues 30 czerwca 1564 r. papież w 1564 r. powołał kongregację kardynałów do interpretacji i realizacji dekretów soborowych, która istnieje do dzisiaj. Konsekwencją dekretów soboru było przygotowanie do druku pierwszego katolickiego katechizmu. Pius IV polecił rozpowszechnić nowe, trydenckie wyznanie wiary. 31 stycznia 1560 r. nominowano młodego 21-letniego Karola Boromeusza na kardynała i arcybiskupa Mediolanu. Nominacja ta okazała się bardzo szczęśliwa dla Kościoła. Za pontyfikatu Piusa IV w 1560 r. ścięto Marie Szkocką w Anglii.

Pius Iv odnowił działalność uniwersytetu rzymskiego i ustanowił wydawnictwo w Rzymie, które miało drukować teksty autorów chrześcijańskich. Umocnił fortyfikację Zamku św. Anioła i polecił zbudować podziemne przejście z Zamku do Watykanu, kontynuował budowę kopuły bazyliki św. Piotra i kościoła S. Maria degli Angeli.

W Polsce dekrety Soboru trydenckiego przyjęto na sejmie w Parczewie w sierpniu 1564 r. przez króla Zygmunta II Augusta (1548-1572). W 1564 r. kardynał Stanisław Hozjusz (1561-1579) sprowadził jezuitów na Warmię.

Pius IV zmarł i został pochowany w Rzymie w bazylice św. Piotra. W 1583 r. jego zwłoki zgodnie z testamentem złożono w grobowcu w kościele S. Maria degli Angeli.