223

 

 

Paweł IV
(Gian Pietro Carafa)

 

1555-1559

 

PAWEŁ IV

Gian Pietro Carafa

23 maja 1555 – 18 sierpnia 1559

ITALCZYK

 

Gian Pietro Carafa urodził się 28 czerwca 1476 r. w Sant,Angelo della Scala w pobliżu Benewentu jako potomek baronów neapolitańskich.

Był biskupem Chieti 1505 r. w latach 1513-1514 był legatem papieża Leona X w Anglii za Henryka VIII, nuncjuszem we Flandrii i w Hiszpanii. W 1518 r. został mianowany arcybiskupem Brindisi. Hadrian VI zatrudnił go przy opracowywaniu reform Kościoła.

Paweł III mianował go arcybiskupem Neapolu, a Juliusz w 1550 r. jednym z sześciu inkwizytorów w Świętym Oficjum. Od 1553 r. sprawował godność dziekana Świętego Kolegium.

Po śmierci Marcelego II kardynałowie zebrani na konklawe, wybrali na papieża Gian Pietro Carafę. Koronowany przyjął imię Paweł IV. Chciał usunąć Hiszpanów z Italii. Król Hiszpanii Filip II Habsburg rozpoczął wojnę z papieżem, wojska papieskie zostały pokonane. Złupiono Państwo Kościelne a Paweł IV oblężony w Zamku św. Anioła, został zmuszony do zaakceptowania warunków pokoju, który zawarto 12 września 1557 r. w Cave koło Palestriny.

Paweł IV dążył do przeprowadzenia reform w Kościele. Za pontyfikatu Pawła IV zmarł św. Ignacy Loyala w 1556 r.

Paweł IV pod groźbą najcięższych kar kościelnych zakazał rozprawiania na temat papieża sprawującego pontyfikat. Wydał bezkompromisową walkę symonii i nepotyzmowi.

Papież Paweł IV domagał się, żeby biskupi rezydowali w swoich biskupstwach, a nie w Rzymie, czy w innych miastach. Zorganizowali wielką obławę, wyganiając z Rzymu 113 biskupów i odsyłając ich do opuszczonych diecezji. Podobnie uczynił z wałęsającymi się po Rzymie mnichami.

Papież dokonał reorganizacji Świętego Oficjum, nadając mu większe uprawnienia, Paweł IV nakazał opublikować w 1559 r. w ramach Kongregacji Inkwizycji Indeks ksiąg zakazanych.

W Polsce w 1555 r. sejm piotrowski postanowił zwołać sobór narodowy, który by oderwał kościół polski od Rzymu. Domagał się również pozwolenia na wprowadzenie języka narodowego do liturgii, zgody na udzielenie komunii pod dwiema postaciami i na zniesienie celibatu księży. Papież Paweł IV odrzucił postulaty sejmu piotrowskiego opracowane przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-1572).

Paweł IV zmarł w Rzymie i został pochowany w kościele S. Maria Sopra Minerva.