221

 

 

Juliusz III
(Giovanni Maria Ciocchi del Monte)

 

1550-1555

 

JULIUSZ III

Giovanni Maria Ciocchi del Monte

8 lutego 1550 – 23 marca 1555

ITALCZYK

 

Giovanni Maria Ciocchi del Monte urodził się 10 września 1487 r. w Rzymie w rodzinie prawnika. Był szambelanem papieża Juliusza II.

W 1511 r. został arcybiskupem Siponto. W 1520 r. Leon X mianował go biskupem Pawii. Za pontyfikatu Klemensa VII dwukrotnie sprawował funkcje gubernatora Rzymu. Paweł III w 1534 r. mianował go wicelegatem w Bolonii, Romanii, Parmie i Piacenzy, a w 1536 r. podniósł do godności kardynała-prezbitera kościoła SS. Vitale, Gervase e Protase w 1543 r. mianował kardynałem-biskupem Palestriny.

Po śmierci Pawła III kardynałowie zgromadzeni na konklawe uzgadniali kandydaturę przez dziesięć tygodni. Wybrano na papieża Giovanniego Marii Ciocchiego del Monte, koronowany przyjął imię Juliusz III.

Papież Juliusz III nakazał bullą Cum ad tollendam z 14 listopada 1550 r. wznowienie obrad soboru w Trydencie 1 maja 1551 r. zawieszonych i przeniesionych do Bolonii za pontyfikatu Pawła III 14 września 1549 r.

Sobór trydencki przyjął dekrety w sprawie reformy, określił doktrynę katolicką dotyczącą Eucharystii, pokuty i sakramentu chorych.

Papież 28 kwietnia 1552 r. na 16 sesji zawiesił obrady soboru z powodu zamieszania politycznego pomiędzy Francja, Niemcami a Stolicą Apostolską. Juliusz III powołał komisję składającą się z kardynałów, która miała przygotować program reform. Wprowadził ustawy dotyczące beneficjów, relacji między księżmi zakonnymi a świeckimi, dyscypliny zakonnej i ubioru kleryków; przeprowadził zmiany w administracji Kurii rzymskiej. Ustanowił w Rzymie Collegium Germanicum dla kształcenia księży niemieckich celem przywrócenia katolicyzmu w ich kraju. Po wstąpieniu na tron Anglii Marii I Katoliczki 6 lipca 1553 r. nastąpił powrót Kościoła angielskiego do obiediencji Stolicy Apostolskiej. Juliusz III mianował Marcello Cerviniego (późniejszy papież Marceli II) bibliotekarzem Biblioteki Watykańskiej.

Juliusz III był fundatorem kościoła S. Andrea, zbudował Villa di Papa Giulia w Porta del Popolo, gdzie rezydował w ostatnich latach swego życia.

W Polsce po 1548 r. pod wpływem wydarzeń w Niemczech i w Anglii, dojrzewała sprawa utworzenia Kościoła narodowego. Na sejmie piotrowskim król Polski Zygmunt II August obiecał zwołanie soboru narodowego, pod warunkiem uzyskania zgody Stolicy Apostolskiej.

Papież Juliusz III mianował w Polsce pierwszego nuncjusza apostolskiego – Alojzego Lippomano.

Juliusz III zmarł i został pochowany w Porta del Popolo.