218

 

 

 

Hadrian VI
(Hadrian Florensz Dedel)

 

1522-1523

 

HADRIAN VI

Hadrian Florensz Dedel

9 stycznia 1522 – 14 września 1523

HOLENDER

 

Hadrian Florensz Dedel urodził się 2 marca 1459 r. w Utrechcie jako syn stolarza Florencjusza. Uzyskał staranne wykształcenie u Braci Wspólnego Życia w Zwelle i Deventer. Wykładał teologię na uniwersytecie w Louvain.

Hadrian Florensz Dedel w 1516 r. został biskupem w Tortosie, rok później kardynałem Utrechtu, inkwizytorem w Kastylli i León.

Po śmierci Leona X, na konklawe w Rzymie został wybrany in absentia na papieża dzięki zażyłości z cesarzem Karolem V i nieskazitelnej moralności osobistej. Zachował swoje imię chrzestne Hadrian VI. Koronacja odbyła się w bazylice św. Piotra 31 sierpnia 1522 r. Papież Hadrian VI nie znał włoskich zwyczajów ani języka. Kazał zamknąć Belweder watykański – miejsce zabaw i festynów dworu papieskiego.

Hadrian VI był pierwszym papieżem, który dostrzegł niebezpieczny rozwój sytuacji religijnej w Kościele niemieckim upatrując winę w samej kurii rzymskiej. Wobec problemu doktryny Marcina Lutra papież domagał się bezwzględnego potępienia poglądów i wprowadzenia w życie edyktu wormackiego z 8 maja 1521 r. Papież Hadrian VI pragnął usunąć z Kościoła wszystko, co słusznie wywoływało zgorszenie i doprowadziło do rozłamu, brał na siebie winę powierzonego mu Kościoła wyznawał ją przed Bogiem i ludźmi i przyrzekał pokutę i zadośćuczynienie.

Papież Hadrian VI był ostatnim papieżem do czasów wyboru Polaka Jana Pawła II (1978 r.), który nie pochodził z Italii.

Hadrian VI zmarł w Rzymie i został pochowany kościele S. Maria dell,Anima.