217

 

 

Leon X
(Giovanni de Medici)

 

1513-1521

 

LEON X

Giovanni de, Medici

9 [11] marca 1513 – 1 grudnia 1521

ITALCZYK

 

Giovanni de, Medici urodził się 11 grudnia 1475 r. we Florencji, jako drugi syn Wawrzyńca Wspaniałego (Lorenzo il Magnifico) władcy Florencji. W wieku 13 lat, został kardynałem-diakonem kościoła S. Maria in Dominica. W wieku 17 lat członkiem kolegium kardynałów i rozpoczął rezydowanie w Rzymie. W roku 1494 został skazany na wygnanie wraz z całą rodziną przez Aleksandra VI. W latach 1494-1500 podróżował po Europie. W Niderlandach spotkał się z Erazmem z Rotterdamu. Po śmierci Aleksandra VI powrócił do Rzymu. Papież Juliusz II uczynił go legatem papieskim w Bolonii i Romanii. Został władcą Florencji.

Po śmierci Juliusza II kardynałowie na konklawe większością głosów wybrali na papieża Giovanni de, Medici. Konsekrowany na biskupa i koronowany przyjął imię Leon X.

Papież Leon X kontynuował obrady Soboru Laterańskiego V. Przyjęto dogmat o nieśmiertelnej, indywidualnej duszy ludzkiej, potępiono koncyliaryzm. Uchwalono, że prawo zwoływania, przenoszenia i rozwiązywania soboru przysługuje tylko papieżowi.

Leon X zakazał wszelkich form symonii przy uzyskiwaniu beneficjów, ustalił taksy i prowizje dla kurii papieskiej oraz zapowiedział wprowadzenie egzaminów dla kandydatów do święceń kapłańskich i na wyższe stanowiska. Kaznodziejom zabroniono krytykowania hierarchii kościelnej. Zaakceptowano procedurę cenzurowania książek. W 1517 r. Dominikanin Johann Tetzel (1465 –1519) zaczął głosić w sposób uproszczony naukę o odpustach zareagował na to ostrą krytyką Augustianin Marcin Luter. Za pontyfikatu Leona X zmarł Leonardo da Vinci (1452-1519).

15 czerwca 1520 r. ogłosił bullę Exsurge Domine potępiającą Marcina Lutra, gdy ten publicznie spalił bullę, papież ekskomunikował go. Starcie Leona X z Marcinem Lutrem doprowadziło do rozdarcia Kościoła zachodniego, które trwa do dzisiaj. Leon X nadał tytuł „obrońcy wiary” królowi angielskiemu Henrykowi VIII Tudorowi 11 października 1521 r. za obronę siedmiu sakramentów przeciw poglądom Marcina Lutra. W soborze Laterańskim V wziął udział Jan Łaski (1465-1531), arcybiskup gnieźnieński. W imieniu króla polskiego Zygmunta I Starego (1467-1548), oraz Kościoła w Polsce przekazał on Leonowi X i soborowi sprawę krzyżacką, prosił o pomoc przeciwko Tatarom i Turkom.

Leon X wydał brewe nakazujące wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu złożenie hołdu lennego Polsce; zatwierdził układ piotrowski i przyznał Janowi Łaskiemu i jego następcom tytuł legatus natus.

Leon X zmarł w Rzymie i początkowo pochowano go w bazylice św. Piotra, a następnie zwłoki przeniesiono do grobowca w kościele S. Maria Sopra Minerva.