216

 

 

Juliusz II
(Giuliano delia Rovere)

 

1503-1513

 

JULIUSZ II

Giuliano della Rovere

1 listopada 1503 – 21 lutego 1513

ITALCZYK

 

Giuliano della Rovere urodził się 5 grudnia 1443 r. w Albissoli koło Sawony. Był bratankiem papieża Sykstusa IV, który będąc generałem zakonu franciszkanów, nakłonił go do rozpoczęcia studiów u franciszkanów i przyjęcia święceń kapłańskich.

Papież Sykstus IV mianował go 1471 r. biskupem Carpentras i kardynałem-prezbiterem kościoła S. Pietro in Vincoli. W czasie pontyfikatu Sykstusa IV i Innocentego VIII Giuliano della Rovere objął osiem biskupstw, został kardynałem-biskupem kościoła S. Sabina oraz otrzymał liczne opactwa i beneficja. W latach 1480-1482 pełnił funkcję legata papieskiego we Francji.

Po śmierci Piusa III, podczas konklawe kardynałowie wybrali na papieża Giuliano della Rovere. Konsekrowany i koronowany przyjął imię Juliusz II. Pontyfikat Juliusza II był nacechowany konfliktami zbrojnymi, które w konsekwencji doprowadziły do zjednoczenia Włoch i obrony przed obcą ingerencją. Papież zwołał w Rzymie Sobór Laterański V na 19 kwietnia 1512 r. Zgromadzenie pizańskie z 1 października 1511 r. na którym potwierdzono dekret z Konstytucji o wyższości soboru nad papieżem i zawyrokowano o zawieszeniu Juliusza II w urzędowaniu, uznał za nieważne i stworzył sojusz obronny tzw. Świętą Ligę.

Dla obrony granic Państwa Kościelnego Juliusz II oficjalnie powołał utworzoną przez Sykstusa IV Gwardię Szwajcarską złożoną z nieżonatych ochotników. Stroje zaprojektowane przez Michała Anioła, są noszone przez gwardzistów do dnia dzisiejszego.

Juliusz II faworyzował swoich krewnych. Było zwyczajem, że bratanek papieża - nepot otrzymywał godność kardynała i namiestnika papieskiego w kurii rzymskiej. Juliusz II był hojnym mecenasem artystów takich jak Michał Anioł (1475-1564), Rafael Santi (1483-1520 Bramante (1444-1514). Na zlecenie papieża zamierzano przebudować Rzym i stworzyć nowe centrum władzy kościelnej na wzgórzu watykańskim. Juliusz II nakazał na ten cel zbierać ofiary w całej Europie. Ogłosił odpust zupełny dla chrześcijan, pod warunkiem przyjęcia sakramentów i przeznaczenia datku na budowę nowej bazyliki św. Piotra. Odpust ten stał się jednym z powodów rozłamu w Kościele, zapoczątkowanego przez Marcina Lutra (1483-1546). W Rzymie papież polecił Michałowi Aniołowi wykonanie posągów – artysta ukończył tylko rzeźbę Mojżesza i namalowanie obrazu „Święta Rodzina” i fresków na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, a Rafaelowi – ozdobienie freskami tzw. stanz watykańskich.

W soborze Laterańskim V brała udział delegacja z Polski z prymasem Janem Łaskim (1510-1531). W 1505 r. papież Juliusz II wezwał wielkiego mistrza krzyżackiego do złożenia hołdu królowi polskiemu.

Juliusz II zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.